Trung tâm Thông báo

SUIBG sẽ được hoán đổi thành SUI

Bitget sẽ mở chuyển đổi SUIBG thành SUI vào lúc 18:00 07/05/2023 (Giờ VN) và hoàn thành tất cả các hoán đổi trước 18:00 10/05/2023 (Giờ VN).
Theo nhóm Sui, tổng nguồn cung của SUI là 10 tỷ.
Token SUIBG có tổng cung là 100 tỷ. Địa chỉ hợp đồng: 0xF53343233359E700e83Ba797f3b9D0d7dfd27138.
Chúng tôi sẽ chuyển đổi tất cả SUIBG thành SUI cho những người dùng đủ điều kiện với tỷ lệ 10 SUIBG:1 SUI như đã nói trước đó. Người dùng sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì.
Chi tiết chuyển đổi token:
  • Bitget sẽ chụp nhanh số dư SUIBG của mỗi người dùng vào 14:00 07/05 (Giờ VN) và khóa SUIBG của họ.
  • Từ 18:00 07/05 đến 18:00 10/05 (Giờ VN), Bitget sẽ xem xét điều kiện của những người nắm giữ SUIBG và phân phối lượng SUI tương ứng. Sau khi chuyển đổi, chúng tôi sẽ thu hồi SUIBG từ những người dùng đủ điều kiện để xử lý. Tuy nhiên, đối những người dùng không đủ điều kiện, lượng SUIBG bị khóa sẽ được hoàn trả.
Bitget có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Những người tham gia thực hiện bất kỳ hành động không phù hợp nào hoặc có hành vi gian lận sẽ không đủ điều kiện để chuyển đổi và nhận thưởng.