Trung tâm Thông báo

Tham gia chương trình giới thiệu Bitget P2P và chia sẻ 10000 USDT!

Tham gia chương trình giới thiệu Bitget P2P và chia sẻ 10000 USDT! image 0

Kính gửi người dùng Bitget,
Sự kiện này áp dụng cho các KOLS đã đăng ký với Bitget P2P và có liên kết hoặc mã giới thiệu của riêng mình.

Đăng ký ngay

Thời gian sự kiện: 12:00 24/04/2023 - 12:00 1/06/2023 (UTC)
Các bước để nhận phần thưởng:
  1. Hoàn tất đăng ký trên Google Form.
  2. Mời người dùng mới đăng ký thông qua liên kết giới thiệu của bạn và hoàn tất KYC.
  3. Người được mời thực hiện mua tối thiểu 50 USDT trong P2P và 50 USDT trong Spot.
  4. KOLS sẽ nhận được 10 USDT cho mỗi người dùng mà họ mời. Phần thưởng sẽ được trả lại trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  5. Tổng giải thưởng là 10000 USDT sẽ được phân phối theo thứ tự đăng ký.
Quy tắc:
  1. Bitget có quyền loại những người dùng thực hiện giao dịch rửa, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp và các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
  2. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
  3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật hàng tuần và được phân phối một lần.