Trung tâm Thông báo

Stake BGB và rút tài sản không mất phí!

Stake BGB và rút tài sản không mất phí! image 0
Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget chính thức ra mắt dịch vụ staking BGB, cung cấp một trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Dịch vụ staking BGB dành cho tất cả người dùng Bitget.com, không cần xác minh KYC, có thể stake BGB để rút tài sản miễn phí.

‌Điều khoản và Điều kiện:

1. Rút tiền miễn phí: số lượng rút tiền miễn phí theo ngày dựa vào số lượng staking của người dùng. Xem chi tiết bên dưới.

Cấp

Số lần rút tiền miễn phí

BGB đã stake

1

1

2500

2

3

12500

3

10

60000

4

30

240000

5

100

1000000

2. Coin được hỗ trợ: Tất cả trừ các coin có cơ chế đốt (coin đốt: GM (ERC20), PIT (BEP20), BABYDOGE (BEP20), BOT (BEP20), CULT (ERC20), PAXG (ERC20), VOLT (BEP20), VOLT (ERC20), LUFFY (ERC20), TUP (ERC20), TUP (BEP20), GVR (BEP20), CATE (BEP20), BRISE (BEP20), SAITAMA (ERC20), GRV (BEP20), ARBINU (Arbitrum One), HAMI (Arbitrum One), BOO (Arbitrum One), MUTE (ERC20), FAST (BEP20), LUNC (Terra), USTC (378), JNS (C-Chain) và BTC trên mạng BTC. Bạn có thể tận hưởng rút tiền miễn phí với tất cả loại coin.

3. Quy đổi: quy đổi số BGB đã stake của bạn sau mỗi bảy ngày, sau đó bạn sẽ nhận lại được số BGB đã stake của mình. Bạn cũng có thể trả 2% phí để quy đổi ngay lập tức và nhận lại số BGB của mình trong vòng 10 phút. Bạn có thể quy đổi một phần hoặc toàn bộ. Trong thời gian quy đổi, trạng thái sẽ được hiển thị là đang quy đổi.

4. Lợi nhuận staking: stake BGB để nhận 2% APY. Nếu bạn stake vào ngày D, tiền lãi sẽ được tính vào D+1 và phân phối từ ngày D+2. Sau đó, tiền lãi sẽ được tính và phân phối đến tài khoản spot của bạn mỗi ngày. Trong thời gian quy đổi, sẽ không có thêm tiền lãi nào được phân phối.

Stake ngay

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Khi đồng ý sử dụng Bitget BGB Staking, bạn sẽ chấp nhận vô điều kiện tất cả các điều khoản cũng như Hỏi&Đáp của Bitget.com, đồng thời ủy quyền Bitget.com phân phối tiền lãi theo các quy tắc của nền tảng. Bạn nên nhận thức đầy đủ về những rủi ro khi đầu tư tiền điện tử và hoạt động một cách thận trọng. Bạn đồng ý rằng tất cả các quyết định đầu tư trên Bitget.com thể hiện ý định đầu tư thực sự của bạn và bạn chấp nhận vô điều kiện các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn trong các quyết định đầu tư của mình.

Bitget có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt các dịch vụ Bitget Staking bất cứ khi nào cần thiết.

Sự chậm trễ, đình chỉ hoặc chấm dứt Bitget BGB Staking có thể xảy ra do sự chậm trễ của mạng, lỗi hệ thống hoặc các lý do khác. Bitget sẽ cố gắng hết sức nhưng không thể đảm bảo hệ thống luôn ổn định cho dịch vụ staking BGB. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả không lường trước nào gây ra bởi những lý do trên.