Trung tâm Thông báo

Bitget ra mắt spot LSDETF — giao dịch để chia sẻ 20,000 LSDETF

Bitget ra mắt spot LSDETF — giao dịch để chia sẻ 20,000 LSDETF image 0

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget chính thức ra mắt Liquid Staking Derivatives Exchange-Traded Funds (LSDETF), một sản phẩm quỹ chỉ số có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá của các tài sản phổ biến trong phân khúc phái sinh staking thanh khoản. LSDETF sẽ được niêm yết tại ETF zone vào 12/04/2023.

LSDETF là gì?

LSDETF là spot ETF được thiết kế để theo dõi xu hướng giá của các tài sản phổ biến trong phân khúc phái sinh staking thanh khoản.

Chi tiết:

Chỉ số: LSDETF

Đơn vị: ‌USDT

Thời gian niêm yết: 12/04/2023

Cấu phần: Các tài sản phổ biến trong phân khúc phái sinh staking thanh khoản.

Trọng số phái sinh: LDO (40%), SSV (25%), RPL (20%), PENDLE (10%), và LSD (5%). Các trọng số tỷ lệ với giá trị thị trường của tài sản và được điều chỉnh theo thời gian thực theo những thay đổi của thị trường.

Bitget ra mắt spot LSDETF — giao dịch để chia sẻ 20,000 LSDETF image 1

Thời gian ưu đãi: 17:00 12/04 - 17:00 19/04 (Giờ VN)

Chi tiết ưu đãi:

Giao dịch LSDETF/USDT để chia sẻ quỹ thưởng 20,000 LSDETF.

Thực hiện giao dịch đầu tiên với 100 USDT để nhận 2 LSDETF.

Đạt tổng khối lượng giao dịch 1000 USDT để nhận 5 LSDETF.

Đạt tổng khối lượng giao dịch 10,000 USDT để nhận 10 LSDETF.

Bitget ra mắt spot LSDETF — giao dịch để chia sẻ 20,000 LSDETF image 2

Quy tắc:

  1. Người dùng phải đăng ký để tham gia sự kiện.

  1. Người dùng tham gia vào nhiều sự kiện ưu đãi cùng loại sẽ chỉ nhận được phần thưởng từ một trong các sự kiện đó. Danh sách người dùng nhận thưởng sẽ được chốt và phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc. Phần thưởng LSDETF có thể được bán để lấy USDT, sau đó giao dịch, chuyển hoặc rút tiền.

  1. Sự kiện ưu đãi này chỉ dành cho tài khoản chính.

  1. Nghiêm cấm các hành vi gian lận như giao dịch rửa hay khớp lệnh tự động. Nếu phát hiện người dùng gây ảnh hưởng đến sự kiện do vi phạm bất kỳ quy tắc ưu đãi nào, Bitget sẽ ngay lập tức loại người dùng đó. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tài khoản có liên quan cũng có thể bị đóng băng.

  2. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Khám phá những dự án Arbitrum tốt nhất với ARBETF của Bitget