Tin tức sản phẩm

Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P

Kính gửi người dùng Bitget,
Nhằm giúp các thương nhân làm việc thuận tiện hơn, chúng tôi đã cho ra mắt một tính năng mới với tên gọi "Yêu cầu giao dịch cho đối tác". Tính năng này cho phép thương nhận chọn hoặc lọc người dùng mà họ muốn chấp nhận lệnh hoặc khởi tạo giao dịch. Với tính năng mới này, thương nhân có thể thiết lập các yêu cầu/điều kiện cho người dùng và chỉ những người dùng đáp ứng đủ các yêu cầu đề ra mới có thể giao dịch với thương nhân.
Sau đây là hướng dẫn về cách bạn có thể sử dụng tính năng này với tư cách là một thương nhân P2P khi đăng quảng cáo.
Nếu bạn chưa phải là thương nhân, vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn về Cách trở thành một Thương nhân trên Bitget P2P.
Nếu bạn cần thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác (người dùng không phải là thương nhân), hãy nhấp vào nút này để kích hoạt tính năng.
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 0
1)Giao dịch đã hoàn thành:Số lượng lệnh mà đối tác đã hoàn thành trước đây
Ví dụ:
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 1
Có nghĩa là chỉ những người dùng có tổng số lệnh P2P đã hoàn thành lớn hơn 5 mới có thể đặt lệnh từ quảng cáo này. (để lọc người dùng cũ)
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 2
Có nghĩa là chỉ những người dùng có tổng số lệnh P2P đã hoàn thành nhỏ hơn 5 mới có thể đặt lệnh từ quảng cáo này. (để lọc người dùng mới)
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 3
Có nghĩa là chỉ những người dùng đã hoàn thành từ 6 đến 9 lệnh P2P mới có thể đặt lệnh từ quảng cáo này.
2)Giao dịch tối đa mỗi người dùng:Số lần tối đa mỗi người dùng có thể đặt lệnh từ quảng cáo này
Ví dụ:
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 4
Nếu như thiết lập này là 1 thì mỗi người dùng chỉ có thể đặt 1 lệnh từ quảng cáo này
3)Cho phép giao dịch với thương nhân khác:Cho phép các thương nhân khác đặt lệnh từ quảng cáo này
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 5
Mở nút này đồng nghĩa với việc cả người dùng và thương nhân đều có thể đặt lệnh từ quảng cáo này
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 6
Đóng nút này đồng nghĩa với việc chỉ người dùng có thể đặt lệnh, thương nhân sẽ không thể đặt lệnh từ quảng cáo này
4)Giao dịch 30 ngày qua:Tỷ lệ hoàn thành giao dịch trong 30 ngày qua của đối tác
Ví dụ:
Cách thiết lập các yêu cầu giao dịch cho đối tác trên P2P image 7
Đồng nghĩa với việc những đối tác có tỷ lệ hoàn thành lệnh trong 30 ngày qua lớn 80% mới có thể đặt lệnh từ quảng cáo này
5)Quốc gia cụ thể:Quốc tịch KYC của đối tác
Người dùng ở hầu hết các quốc gia chỉ có thể giao dịch bằng tiền tệ tương ứng với quốc tịch KYC của họ. Một vài quốc gia ngoại lệ có thể giao dịch nhiều loại tiền tệ khác nhau.
Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua Telegram @bitgetp2ppay hoặc @Bitgetlamelo nếu có bất kì câu hỏi nào, hoặc cũng có thể gửi email về địa chỉ p2p@bitget.com