Tin tức sản phẩm

Thoả thuận Người dùng Smart Trend

Kính gửi người dùng Bitget,

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi bạn ký thỏa thuận này, vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản. Khi đăng ký các sản phẩm quản lý tài sản Smart Trend, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với thỏa thuận người dùng này và hiểu những rủi ro liên quan.

Phần mở đầu

Bitget đã ra mắt công cụ quản lý tài sản Smart Trend. Người dùng đăng ký sản phẩm đồng ý với thỏa thuận người dùng này theo mặc định. Trước khi sử dụng hoặc đăng ký sản phẩm, người dùng phải đọc kỹ những điều khoản sau:

I. Nội dung thỏa thuận

1. Bitget cho phép người dùng mua hoặc đăng ký các sản phẩm quản lý tài sản Smart Trend, đồng thời cung cấp dữ liệu lịch sử và các dịch vụ khác có liên quan đến sản phẩm Smart Trend. Tuy nhiên, những điều này không có nghĩa là Bitget đang khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm tài chính. Người dùng phải tự đưa ra quyết định tài chính và chịu mọi rủi ro liên quan đến quyết định đầu tư của mình.

2. Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản Smart Trend, người dùng ủy quyền cho Bitget quyền sử dụng tài sản đầu tư của họ và cho phép Bitget thực hiện phân phối và phát hành phù hợp theo các quy tắc của nền tảng.

3. Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản Smart Trend, người dùng phải tuân thủ luật pháp quốc gia, đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tài sản mã hóa và không được phép tham gia vào các hành vi bất hợp pháp như rửa tiền.

4. Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản Smart Trend, người dùng phải hiểu rõ những rủi ro khi đầu tư tài sản tiền điện tử, đặc biệt là việc thu nhập không được đảm bảo, và người dùng phải giao dịch thận trọng.

5. Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản Smart Trend, người dùng đồng ý và chấp nhận vô điều kiện tất cả lợi ích và rủi ro tiềm ẩn từ các quyết định đầu tư của họ. Bitget không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào.

6. Bitget sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề như việc thực thi chậm, tạm ngừng, gián đoạn hoặc sai lệch do chậm trễ mạng lưới, lỗi hệ thống và các yếu tố tiềm ẩn không lường trước khác. Tuy nhiên, Bitget không cam kết về sự ổn định và hiệu quả của hệ thống sản phẩm tài chính và việc thực thi. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả hoặc thua lỗ không lường trước nào khi sử dụng dịch vụ gây ra bởi những lý do trên.

7. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả thực thi cuối cùng của các dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản nếu chúng không như mong đợi của người dùng vì các yếu tố bất khả kháng nêu trên.

8. Người dùng tại Hoa Kỳ, Singapore và những khu vực nhất định sẽ bị hạn chế sử dụng các sản phẩm quản lý tài chính này, và người dùng chấp nhận rằng Bitget sẽ điều chỉnh dịch vụ địa phương của người dùng theo chính sách quốc gia và các lý do khác.

9. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Thỏa thuận người dùng Smart Trend.

10. Bitget có quyền sửa đổi thỏa thuận này theo thời gian và thông báo trên website mà không cần phải thông báo riêng cho người dùng. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm này, người dùng được cho là đã đồng ý và chấp nhận những sửa đổi đó.

II. Cảnh báo rủi ro

1. Các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản Smart Trend có liên quan đến các công cụ phái sinh tài chính như quyền chọn cổ phiếu và có rủi ro tương ứng, vì vậy các nhà đầu tư phải thận trọng.

2. Thông tin hàng năm trong quá khứ và hiện tại chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo hiệu suất hoặc thu nhập trong tương lai. Dữ liệu backtest không tương đương với thu nhập thực tế tiềm năng của các sản phẩm quản lý tài sản.

3. Bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng đều dựa trên phán đoán của nhà đầu tư và người dùng phải tự chịu rủi ro về tất cả các quyết định đầu tư của mình.

III. Xác nhận

Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung của thỏa thuận và thông tin rủi ro về các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản Smart Trend. Tôi hoàn toàn thừa nhận và chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này.

Trong trường hợp có sự khác biệt trong bản dịch của thỏa thuận người dùng này, phiên bản tiếng Trung (Giản thể) sẽ được ưu tiên áp dụng.