Trung tâm Thông báo

Phần Thưởng Giới Hạn Cho Người Dùng P2P Mới: 100,000 BGB Đang Đợi Bạn!

Phần Thưởng Giới Hạn Cho Người Dùng P2P Mới: 100,000 BGB Đang Đợi Bạn! image 0

Thân gửi Bitgetters,
Hãy khám phá những phần thưởng giới hạn dành cho người dùng P2P mới của chúng tôi. Đăng ký sự kiện để nhận phần thưởng BGB!
Phần Thưởng Giới Hạn Cho Người Dùng P2P Mới: 100,000 BGB Đang Đợi Bạn! image 1
Thời gian sự kiện: 17:00 21/03/2023 - 17:00 26/03/2023 (Giờ VN)
Làm thế nào để chia sẻ 100,000 BGB?
  1. Sự kiện này chỉ dành cho người dùng P2P mới;
  2. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng đạt số tiền mua ròng tối thiểu là 20 USDT trên Bitget P2P sẽ có thể nhận phần thưởng 10 BGB;
  3. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng cần thực hiện tối thiểu một giao dịch spot bằng BGB ;
  4. Tổng phần thưởng 100,000 BGB sẽ được phân phối, ưu tiên người dùng tham gia sớm.
Quy tắc:
  1. Người dùng cần đăng ký sự kiện thông qua link. Người dùng P2P mới là những người dùng chưa bao giờ giao dịch trên Bitget P2P;
  2. Những người tham gia các chương trình ưu đãi khác dành cho người dùng P2P mới không thể nhận phần thưởng của sự kiện này;
  3. Phần thưởng BGB sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  4. Bitget có quyền loại những người dùng thực hiện giao dịch rửa, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp và các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
  5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.