Trung tâm Thông báo

Trở thành nhà chiến lược, Chia sẻ 20,000 USDT!

Trở thành nhà chiến lược, Chia sẻ 20,000 USDT! image 0

Thân gửi Bitgetters,

Nếu bạn đang tìm cách để kiếm tiền từ các giao dịch và gia tăng ảnh hưởng xã hội của mình về tiền điện tử, hãy trở thành nhà chiến lược của Bitget và bắt đầu kiếm tiền. Từ hôm nay đến ngày 29/03/2023, hãy đăng ký làm nhà chiến lược và bạn sẽ có cơ hội chia sẻ 20,000 USDT tiền thưởng giao dịch!
Chiến dịch: 17:00 16/03/2023 - 17:00 29/03/2023 (Giờ VN)

Đăng ký chiến dịch

Quỹ thưởng: 20,000 USDT tiền thưởng giao dịch

 • Hoạt động 1. Phần thưởng cho nhà chiến lược mới
Đăng ký sự kiện và có tối thiểu một người đăng ký để chia sẻ 2,000 USDT tiền thưởng giao dịch.

Đăng ký làm nhà chiến lược

Giao dịch Sao chép Chiến lược là gì?
Giao dịch Sao chép Chiến lược mang đến các nhà chiến lược hàng đầu thế giới cùng những chiến lược giao dịch chất lượng cao, nhờ đó bất kỳ ai cũng có thể định hướng trong thị trường tiền điện tử. Các nhà chiến lược có thể nhận đến 300 USDT với mỗi người đăng ký trong 30 ngày, gia tăng mức độ hiển thị của các chiến lược giao dịch trên thị trường, đồng thời mở rộng mạng lưới nhằm tối ưu hóa tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực tiền điện tử.
 • Hoạt động 2. Phần thưởng đăng ký cho tất cả nhà chiến lược
Đăng ký sự kiện và chúng tôi sẽ tự động tính toán số lượng người đăng ký mới mà bạn có trong thời gian diễn ra chiến dịch. Nhận đến 1500 USDT tiền thưởng giao dịch khi số người đăng ký của bạn đạt đến cấp cao nhất. Xem chi tiết dưới đây.
Trở thành nhà chiến lược, Chia sẻ 20,000 USDT! image 1
Xin lưu ý:
Các hoạt động trong chiến dịch này bao gồm những phần thưởng bổ sung từ nền tảng, không liên quan đến phí đăng ký mà nhà chiến lược nhận được trên Giao dịch Sao chép Chiến lược.
Ví dụ: Nếu một nhà chiến lược đặt phí đăng ký là 50 USDT và có 150 người đăng ký thì nhà chiến lược đó sẽ nhận được 7500 USDT. Ngoài doanh thu từ người đăng ký, nhà chiến lược có thể đăng ký chiến dịch này và nhận thêm 1500 USDT tiền thưởng giao dịch (giả sử họ đạt cấp 1 để nhận 10 USDT tiền thưởng giao dịch cho mỗi người đăng ký, như mô tả ở bảng trên).

Điều khoản và Điều kiện

 1. Người dùng phải đăng ký trở thành nhà chiến lược để đủ điều kiện nhận thưởng trong chiến dịch này. Nếu bạn đã là nhà chiến lược, bạn không cần phải đăng ký lại để trở thành nhà chiến lược.
 2. Phần thưởng của sự kiện này là tiền thưởng giao dịch USDT và sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc;
 3. Hoạt động 2 dành cho tất cả nhà chiến lược, những người dùng đã là nhà chiến lược trước sự kiện này cũng có thể tham gia; Hoạt động 1 chỉ dành cho các nhà chiến lược mới đã đăng ký làm nhà chiến lược trong sự kiện này;
 4. Hoạt động 2: Miễn là bạn có thêm từ 5 người đăng ký trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng này; số tiền thưởng cuối cùng sẽ được xác định dựa trên số lượng người đăng ký mới của bạn trong thời gian diễn ra sự kiện. Càng có nhiều người đăng ký thì phần thưởng càng lớn, tối đa là 1500 USDT tiền thưởng giao dịch cho 3 nhà chiến lược hàng đầu.
 5. Hoạt động 2: Phần thưởng và cấp của bạn phụ thuộc vào số lượng người đăng ký của các nhà chiến lược khác;
  1. Mỗi cấp sẽ có giới hạn nhất định, được nêu ở bảng trên. Nếu cấp mà bạn đáp ứng đã đủ người, bạn sẽ nhận được tiền thưởng cho cấp khả dụng gần nhất. Ví dụ: Nếu bạn có 130 người đăng ký nhưng là nhà chiến lược thứ 4 (về số lượng người đăng ký), phần thưởng của bạn là 5 USDT cho mỗi người đăng ký - tức là 650 USDT tiền thưởng giao dịch;
  2. Nếu tất cả các cấp đều đủ người, phần thưởng của bạn sẽ được tính theo số lượng người đăng ký, với 1 USDT cho mỗi người đăng ký;
 6. Bạn chỉ có thể sử dụng tài khoản chính của mình để tham gia chiến dịch. Bất kỳ tài khoản phụ hoặc nhóm tạo lập thị trường nào tham gia vào chiến dịch này sẽ tự động bị loại và không nhận được phần thưởng;
 7. Nghiêm cấm hành vi gây hại hoặc đáng ngờ, bao gồm mở nhiều tài khoản, tạo lưu lượng truy cập giả, sử dụng nhiều tài khoản có cùng địa chỉ IP hoặc gian lận. Nếu bạn bị nghi ngờ có hành vi gây hại, Bitget có quyền loại bạn khỏi chiến dịch này;
 8. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện của chiến dịch này. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.