Tin tức sản phẩm

Bitget phát hành chức năng Điều Chỉnh cho lệnh spot và futures

Thân gửi Bitgetters,
Bitget chính thức phát hành chức năng Điều chỉnh lệnh, người dùng có thể điều chỉnh giá và số tiền cho các lệnh đang mở.
Điều chỉnh, là một nút ở góc trên cùng bên phải trong chi tiết lệnh đặt của bạn, về cơ bản chức năng này cho phép bạn hủy lệnh hiện tại của mình và mở một lệnh khác chỉ trong một bước. Với phiên bản này, chức năng Điều chỉnh khả dụng cho lệnh giới hạn trong giao dịch spot, futures và cả đòn bẩy.
Khi người dùng xác nhận các thay đổi trên lệnh, hệ thống sẽ xóa lệnh trước đó và mở một lệnh khác tương ứng.
Spot: Số tiền được điều chỉnh dựa trên tài sản của người dùng.
Đòn bẩy: Bị ảnh hưởng bởi chế độ được sử dụng (mặc định, Tự động vay, Tự động trả) khi tạo lệnh. Ví dụ: nếu Tự động vay được chọn khi mở lệnh, số lượng lệnh điều chỉnh sẽ bị giới hạn bởi tài sản có sẵn sau khi vay.
Futures: Số tiền được điều chỉnh dựa trên lệnh mở tối đa của người dùng.
Khi thay đổi một lệnh giới hạn, các tình huống sau đây có thể xảy ra:
Trường hợp 1: Số lượng lệnh ban đầu là năm nhưng người dùng muốn thay đổi thành bốn. Chức năng Điều chỉnh sẽ xóa năm lệnh trước đó, sau đó mở bốn lệnh.
Trường hợp 2: Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, người dùng muốn thực hiện thay đổi tương tự như trên, nhưng trong năm lệnh có ba lệnh đã được thực hiện và do đó, số lượng lệnh mới được mở là một thay vì bốn như trường hợp 1.
Trường hợp 3: Trong trường thời gian thị trường biến động mạnh, người dùng muốn thực hiện thay đổi tương tự như trường hợp 1 nhưng bốn lệnh đã được thực hiện. Ở trường hợp này, không có lệnh mới nào được mở.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cập nhật nào về các chức năng trên nền tảng, vui lòng theo dõi trang web và các kênh chính thức của chúng tôi.