left-back

Bitget thông báo về việc giảm tỷ lệ ký quỹ duy trì cho tất cả các cặp giao dịch futures USDT

Thân gửi Bitgetters,
Để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch và giảm rủi ro thanh lý vị thế, Bitget đã triển khai tối ưu hóa thanh lý cho tất cả các cặp giao dịch futures USDT từ 9:30 (Giờ VN) ngày 9 tháng 2 năm 2023. Bitget điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) để hạn chế rủi ro thanh lý cho người dùng, đồng thời tăng tàn sản phòng ngừa rủi ro bằng hoặc hơn 50% số tiền ký quỹ.
Cảm ơn sự theo dõi và hỗ trợ của bạn, Bitget sẽ cố gắng để cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa trong tương lai. Vui lòng theo dõi các thông báo chính thức của Bitget và thông báo trên cộng đồng để nắm bắt các cập nhật mới nhất!
Bitget Team
9 Tháng 2, 2023