Trung tâm Thông báo

Bitget Thông Báo Bảo Trì Các Cặp Giao Dịch Futures MATICUSDT và ARUSDT

Thân gửi Bitgetters,

Bitget sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp MATICUSDT vào 13:00 ngày 11 tháng 2 năm 2023 (giờ Việt Nam) và ARUSDT vào lúc 14:30 ngày 11 tháng 2 năm 2023 (giờ Việt Nam). Trong thời gian này, giao dịch MATICUSDT và ARUSDT sẽ bị tạm dừng.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, chúng tôi sẽ mở lại các hoạt động có liên quan. Vui lòng theo dõi thông báo chính thức. Trong trường hợp thời gian nâng cấp được điều chỉnh do các yếu tố như biến động thị trường cao, nền tảng sẽ đưa ra một thông báo khác. Bitget có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra! Cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của bạn!

Bitget Team

9 Tháng 2, 2023