left-back

Tìm hiểu về Giao dịch Sao chép Spot và nhận thưởng lên đến 500 BGB!

Thân gửi Bitgetters,

Nhằm giúp người dùng Bitget làm quen với Giao dịch Sao chép Spot, chúng tôi đang tổ chức sự kiện Learn & Earn! Người dùng hoàn thành khóa học và trả lời đúng nhiều nhất các câu hỏi trong bài quiz sẽ chia sẻ quỹ thưởng BGB trị giá 5,000 USDT. Hãy bắt đầu ngay!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các kỹ thuật giao dịch sao chép spot và trở thành nhà giao dịch sao chép chuyên nghiệp, hãy theo dõi cộng đồng của chúng tôi để biết thêm các sự kiện AMA!

Quy định:

  1. Thời gian diễn ra sự kiện: 17:00 ngày 8 tháng 2 năm 2023 - 19:00 ngày 14 tháng 2 năm 2023 (giờ Việt Nam)

  2. Khóa học bao gồm phần giới thiệu sản phẩm và bài quiz.

  3. Bài quiz có 7 câu hỏi. Người dùng trả lời đúng tối thiểu 5 câu hỏi sẽ đủ điều kiện nhận thưởng.

  4. Người dùng có thể nhận được các câu hỏi khác nhau trong bài quiz. Vui lòng không gian lận. Một người dùng chỉ có thể thực hiện bài quiz một lần và không thể gửi lại hoặc thay đổi câu trả lời sau khi gửi.

  5. Chúng tôi sẽ rút thăm may mắn để chọn ra 1 người dùng trong những người trả lời đúng 7 câu hỏi để nhận thêm 500 BGB.

  6. Phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 10 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

Bắt đầu học ngay!

Tham Gia Ngay

Làm sao để Giao dịch Sao chép Spot và tính năng này có những lợi ích gì? Tham gia cộng đồng Bitget và nhiều AMA giáo dục nữa hơn để tìm hiểu thêm về Giao dịch Sao chép Spot của chúng tôi.

Kênh Telegram tiếng Anh chính thức của Bitget: https://t.me/BitgetENOfficial

Kênh Discord tiếng Anh chính thức của Bitget: https://discord.gg/bitget

Bitget Team
8 Tháng 2, 2023