left-back

Lễ hội AI, Giải thưởng 4 BTC

Thân gửi Bitgetters,

Nhân dịp ra mắt các token AI, Bitget sẽ tổ chức Sự kiện Gia đình Token AI. Đừng bỏ lỡ những cơ hội mới này!

Giao dịch các token sau đây để mang về những phần thưởng hấp dẫn!

Token hợp lệ: AGIX, IMGNAI, ALI, ORAI và AI

⏳Thời gian sự kiện: 17:00 07/02/2023 - 19:00 12/02/2023 (Giờ VN)

‌Đăng Ký Tại Đây

🤖️ Chi tiết sự kiện

Hoạt động 1: Mua các token AI bất kỳ để nhận những phần quà token trị giá đến 20,000 USDT

Trong thời gian sự kiện, người dùng mua một trong các token AI hợp lệ sẽ được xếp hạng dựa trên khối lượng mua ròng của mình, những người dùng hàng đầu sẽ nhận phần thưởng. Chi tiết:

 • Hạng 1: Gói token AI trị giá 20,000 USDT

 • Hạng 2: Gói token AI trị giá 10,000 USDT

 • Hạng 3: Gói token AI trị giá 5,000 USDT

 • Hạng 4-20: Chia sẻ đều các token AI trị giá 20,000 USDT

Hoạt động 2: 5,000 người dùng đầu tiên giao dịch các token AI lớn hơn 100 USDT sẽ chia sẻ phần thưởng 2 BTC dựa trên khối lượng giao dịch của mỗi cá nhân.

Hoạt động 3: Mời bạn bè và nhận 50 BGB!

Người dùng đã đăng ký sự kiện có thể nhận 50 BGB khi mời bạn bè đăng ký Bitget, hoàn thành xác minh KYC, đăng ký sự kiện và có khối lượng giao dịch ≥ 1000 USDT. Tổng quỹ thưởng trị giá 10,000 BGB sẽ được phân phối, ưu tiên người dùng tham gia sớm. Mỗi người dùng có thể nhận đến 300 BGB!

‌Điều khoản và Điều kiện:

 1. Người dùng đã hoàn thành xác minh KYC mới có thể đăng ký sự kiện.

 2. Gói quà token AI bao gồm AGIX, IMGNAI, ALI, ORAI và AI với tỷ lệ bằng nhau.

 3. Không có giới hạn về các cặp giao dịch được sử dụng để tích lũy khối lượng giao dịch của những người tham gia được mời bởi người dùng hiện tại.

 4. Sau khi phân phối tiền thưởng giao dịch futures, vui lòng truy cập Trung tâm Phần thưởng để nhận.

 5. Nhóm tạo lập thị trường và nhà giao dịch API không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

 6. ‌Phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

 7. Bitget sẽ loại những người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền, thao túng tài khoản và tự trục lợi. Bitget có quyền đình chỉ tài khoản của người dùng gian lận, lấy lại các khoản lợi nhuận và triển khai những hình phạt khác.

 8. Bitget có quyền giải thích cuối cùng các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước.

Bitget Team
8 Tháng 2, 2023