left-back

Hướng dẫn OCO

Thân gửi Bitgetters,

Lệnh OCO là gì?

Về cơ bản, lệnh OCO là lệnh một-lệnh-hủy-lệnh-còn-lại. Người dùng có thể đặt hai lệnh cùng lúc, một lệnh giới hạn và một lệnh giới hạn dừng (lệnh được đặt khi một điều kiện được kích hoạt). Nếu một lệnh được khớp (toàn bộ hoặc một phần), thì lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

Lưu ý: Nếu bạn hủy thủ công một lệnh, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

‌Lệnh giới hạn: Khi giá đạt đến giá trị cụ thể, lệnh sẽ được thực hiện toàn bộ hoặc một phần.

Lệnh giới hạn dừng: Khi kích hoạt một điều kiện cụ thể, lệnh sẽ được đặt dựa trên giá và số lượng chỉ định.

Cách đặt lệnh OCO

Truy cập trang giao dịch spot, nhấp vào OCO, sau đó tạo một lệnh mua hoặc lệnh bán OCO.

Giá giới hạn: Khi giá đạt đến giá trị cụ thể, lệnh sẽ được thực hiện toàn bộ hoặc một phần.

Giá kích hoạt: Đây là điều kiện kích hoạt của lệnh giới hạn dừng. Khi giá được kích hoạt, lệnh giới hạn dừng sẽ được đặt.

Khi đặt lệnh OCO, giá của lệnh giới hạn phải được đặt thấp hơn giá hiện tại và giá kích hoạt phải được đặt cao hơn giá hiện tại. Lưu ý: giá của lệnh giới hạn dừng có thể được đặt cao hơn hoặc thấp hơn giá kích hoạt. Tóm tắt: Giá giới hạn < giá hiện tại < giá kích hoạt.

Ví dụ:

Giá hiện tại là 10,000 USDT. Một người dùng đặt giá giới hạn là 9,000 USDT, giá kích hoạt là 10,500 USDT và giá mua là 10,500 USDT. Sau khi đặt lệnh OCO, giá tăng lên 10,500 USDT. Do đó, hệ thống sẽ hủy lệnh giới hạn tại mức giá 9,000 USDT và đặt lệnh mua tại mức giá 10,500 USDT. Nếu giá giảm xuống 9,000 USDT sau khi đặt lệnh OCO, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện một phần hoặc toàn bộ và lệnh giới hạn dừng sẽ bị hủy.

Khi đặt lệnh bán OCO, giá của lệnh giới hạn phải được đặt cao hơn giá hiện tại và giá kích hoạt phải được đặt thấp hơn giá hiện tại. Lưu ý: giá của lệnh giới hạn dừng có thể được đặt cao hơn hoặc thấp hơn giá kích hoạt trong trường hợp này. Tóm tắt: Giá giới hạn > giá hiện tại > giá kích hoạt.

Trường hợp sử dụng

Một nhà giao dịch tin rằng giá BTC sẽ tiếp tục tăng và muốn đặt lệnh, nhưng họ muốn mua vào với giá thấp hơn. Họ có thể đợi giá giảm hoặc đặt một lệnh OCO và đặt giá kích hoạt.

Ví dụ: Giá hiện tại của BTC là 10,000 USDT, nhưng nhà giao dịch muốn mua vào với giá 9,000 USDT. Nếu giá không giảm xuống 9,000 USDT, nhà giao dịch có thể tiếp tục mua ở mức 10,500 USDT khi giá tiếp tục tăng. Để làm như vậy, nhà giao dịch có thể thiết lập như sau:

Giá giới hạn: 9,000 USDT

Giá kích hoạt: 10,500 USDT

Giá mở: 10,500 USDT

‌Số ‌lượng: 1

Sau khi lệnh OCO được đặt, nếu giá giảm xuống 9,000 USDT, lệnh giới hạn dựa trên mức giá 9,000 USDT sẽ được thực hiện toàn bộ hoặc một phần và lệnh giới hạn dừng dựa trên mức giá 10,500 sẽ bị hủy. Nếu giá tăng lên 10,500 USDT, lệnh giới hạn tại mức giá 9,000 USDT sẽ bị hủy và lệnh mua 1 BTC giá 10,500 USDT, sẽ được thực hiện.

Bitget Team
8 Tháng 2, 2023