left-back

Chỉ 72 giờ: Nạp và Nhận hoàn tiền!

Thân gửi Bitgetters,
Thị trường đang dần hồi phục, và chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những phần thưởng nạp tiền hấp dẫn nhất!
Phần thưởng hoàn tiền: Tiền thưởng giao dịch lên đến 200 USDT
Điều kiện: Bạn sẽ được tính là tham gia sự kiện thành công sau khi đăng kýnạp một số tiền bất kỳ lên Bitget.
Bạn sẽ nhận hoàn tiền dưới dạng tiền thưởng giao dịch. Phần thưởng giới hạn cho 200 người tham gia đầu tiên.
Thời gian sự kiện: 19:00 ngày 01/03/2023 - 19:00 ngày 04/03/2023 (Giờ VN)
Là sàn giao dịch và công ty lưu ký tiền điện tử hàng đầu trong ngành, Bitget cam kết dự trữ 100% tài sản người dùng của mình và sẽ công khai Bằng chứng Dự trữ Cây Merkle hàng tháng.
Bitget nắm giữ tài sản của bạn hoàn toàn công khai và minh bạch, tất cả tài sản của người dùng đều được lưu giữ với tỷ lệ 1:1, bao gồm số dư của tất cả sản phẩm như spot, futures và Bitget Earn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng những dịch vụ tài sản an toàn, ổn định, công khai và minh bạch.
Điều khoản và Điều kiện
  1. Người dùng cần đăng ký để tham gia sự kiện (đăng ký tại đây), nếu không họ sẽ không nhận được phần thưởng.
  2. Chỉ những người dùng nhận được email mới có thể đăng ký sự kiện. Email chuyển tiếp không được tính.
  3. Trong thời gian sự kiện, vui lòng đảm bảo số tiền nạp được giữ trong tài khoản. Bạn sẽ không nhận được phần thưởng nếu chuyển tiền ra.
  4. Token phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản Bitget của người chiến thắng trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  5. Nếu nhiều người dùng tham gia sự kiện với cùng một địa chỉ IP, chỉ người tham gia đầu tiên mới đủ điều kiện nhận thưởng. Đặc biệt nghiêm cấm các hành vi ảnh hưởng đến tính công bằng của sự kiện, bao gồm hành vi gian lận. Bạn sẽ bị loại nếu bị phát hiện.
  6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.