left-back

Thông báo tạm ngưng Dịch vụ Rút DAR tiêu chuẩn BEP20

Thân gửi Bitgetters,

Do bảo trì node, Bitget sẽ tạm ngưng dịch vụ rút DAR bắt đầu từ ngày 27/01/2023 (Giờ VN) cho đến ngày hôm sau.

Xin lưu ý hoạt động giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian tạm ngưng. Sau khi dịch vụ rút DAR hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo đến quý người dùng trong một thông báo riêng hoặc thông qua cộng đồng chính thức.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra, cảm ơn bạn đã thấu hiểu. Vui lòng cập nhật thông tin thông qua các kênh chính thức của chúng tôi.

Bitget Team

27 tháng 1, 2023