left-back

Thông báo tạm ngưng chức năng Nạp & Rút của CANTO

Thân gửi Bitgetters,

Do việc bảo trì node, Bitget đã tạm ngưng chức năng nạp và rút của CANTO từ ngày 26/01/2023 cho đến ngày hôm sau.

Khi chức năng nạp và rút của CANTO hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo đến quý người dùng trong một thông báo riêng.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra, cảm ơn bạn đã thấu hiểu. Vui lòng cập nhật thông tin thông qua các kênh chính thức của chúng tôi.

Bitget Team
26 Tháng 1, 2023