left-back

Thông báo tạm ngưng chức năng Nạp & Rút của SXP

Thân gửi Bitgetters,

Do việc bảo trì node, Bitget đã tạm ngưng chức năng nạp và rút của SXP từ ngày 26/01/2023 cho đến ngày hôm sau.

Khi chức năng nạp và rút của SXP hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo đến quý người dùng trong một thông báo riêng.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra, cảm ơn bạn đã thấu hiểu. Vui lòng cập nhật thông tin thông qua các kênh chính thức của chúng tôi.

Bitget Team

26 tháng 1, 2023