Tin tức sản phẩm

Bitget Sẽ Hỗ Trợ Hoán Đổi Gifto (GTO) thành Gifto (GFT)

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget sẽ hỗ trợ hoán đổi Gifto (GTO) thành Gifto (GFT). Thông tin chi tiết khác về thay đổi này được hiển thị bên dưới:

  • Hủy niêm yết cặp giao dịch spot GTO/USDT và hủy tất cả các lệnh giao dịch GTO đang chờ xử lý vào lúc 10:00 ngày 30 tháng 1 (giờ VN).

  • Tạm dừng dịch vụ nạp và rút của GTO vào lúc 10:00 ngày 30 tháng 1 (giờ VN). Vui lòng đảm bảo rằng bạn dành đủ thời gian để tiền nạp GTO của bạn được xử lý đầy đủ trước thời hạn.

  • Khôi phục tất cả số dư GTO và bắt đầu phân phối GFT mới đến những người dùng đủ điều kiện theo tỷ lệ 1 GTO = 1 GFT.

  • Mở giao dịch cho cặp spot GFT/USDT vào 15:00 ngày 8 tháng 2 (giờ VN)

  • Chúng tôi sẽ thông báo đến quý người dùng trong một thông báo riêng sau khi quá trình hoán đổi hoàn tất và đã mở dịch vụ nạp, rút của GFT.

  • Địa chỉ hợp đồng Gifto (GFT) mạng BEP-20 là: 0x72fF5742319eF07061836F5C924aC6D72c919080

Lưu ý:

1. Hãy yên tâm rằng tài sản của bạn được an toàn trong quá trình dịch chuyển.

2. Sau khi quá trình hoán đổi hoàn tất, chức năng nạp và rút GTO sẽ không còn khả dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

2023: Gifto’s Year to Shine

GTO to GFT Token Swap Details

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên thực hiện nghiên cứu của mình và tự chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team

24 tháng 1, 2023