Trung tâm Thông báo

Bitget Sẽ Hỗ Trợ kế hoạch Làm mới thương hiệu Grove (GVR) thành Grove Coin (GRV)

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget sẽ hỗ trợ kế hoạch làm thương hiệu Grove (GVR) thành Grove Coin (GRV), bao gồm di chuyển địa chỉ hợp đồng, đổi mệnh giá 1,000,000,000 : 1 và đổi tên. Chi tiết như sau:

  • Dịch vụ nạp, rút tiền và giao dịch của GVR đã bị đình chỉ.

  • Bitget sẽ khôi phục tất cả số dư GVR và bắt đầu phân phối GRV mới cho tất cả người dùng đủ điều kiện với tỷ lệ 1,000,000,000 GVR = 1 GRV.

  • Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng trong một thông báo riêng sau khi quá trình hoán đổi token hoàn tất và khi các dịch vụ gửi, rút tiền và giao dịch của GRV được mở lại.

  • Địa chỉ GRV mới (BEP-20) là: 0xf33893de6eb6ae9a67442e066ae9abd228f5290c

Lưu ý:

1. Hãy yên tâm rằng tài sản của bạn được an toàn trong quá trình chuyển đổi.

2. Sau khi hoán đổi token hoàn tất, nạp và rút GVR sẽ không còn khả dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông báo tại đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao và biến động bất chấp tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên thực hiện nghiên cứu của họ và tự chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team

24 Tháng 1, 2023