left-back

Chào mừng năm mới! Giành lấy Airdrop 8,888 BGB với Copy Trading!

Thân gửi Bitgetters,

Năm mới đang đến! Để chào mừng năm mới, Bitget cung cấp các phần thưởng lớn cho các nhà giao dịch Spot và Future. Tham gia và nhận tới 8,888 BGB!

Thời gian:23/1 - 30/1/2023


Phần thưởng 1: Nhận ngay 8,888 BGB khi thực hiện giao dịch Spot hoặc Futures đầu tiên

Trong sự kiện, 100 người dùng mới lần đầu thực hiện giao dịch spot hoặc futures với bất kỳ số tiền nào sẽ nhận được Airdrop trị giá 8,888 BGB. Ưu tiên người dùng hoàn thành sớm nhất! Người dùng mới cũng được hưởng bảo hiểm thanh lý giao dịch sao chép, bồi thường các khoản lỗ giao dịch (tối đa 100 USDT). (3) Bắt đầu giao dịch sao chép ngay


Phần thưởng 2: Giành lấy 8,888 BGB khi thực hiện 1 giao dịch sao chép Spot hoặc Futures hằng ngày

Bitget sẽ chọn 100 người dùng để trao Airdrop trị giá 8,888 BGB khi hoàn thành giao dịch spot hoặc futures trong thời gian diễn ra sự kiện!


‌Tham Gia Ngay

Bitget Team
20 Tháng 1, 2023