Tin tức sản phẩm

Giao dịch sao chép Bitget: hạn chế mở vị thế đối với elite trader

1. Nếu một elite trader mở nhiều vị thế trong vòng 500 mili giây, những người theo dõi sẽ chỉ sao chép lệnh đầu tiên.

2. Nếu vị thế của một elite trader có hơn 10 lệnh được nắm giữ dưới 10 giây trong một khoảng thời gian ngắn, thì bất kỳ lệnh mới nào được thực hiện bởi cùng một elite trader trong vòng 24 giờ tới sẽ không được sao chép bởi người theo dõi.

3. Các elite trader nên hạn chế mở nhiều lệnh trong một khoảng thời gian cực ngắn để bảo vệ người theo dõi khỏi những thất bại có thể xảy ra khi giao dịch sao chép.