Tin tức sản phẩm

Giao dịch sao chép Bitget: Khoảng thời gian yêu cầu khi mở vị thế

Thân gửi Bitgetters,
Bitget hiện đang yêu cầu về khoảng thời gian đối với việc mở vị thế của nhà giao dịch. Nếu một nhà giao dịch đặt nhiều lệnh liên tiếp trong 2 giây, thì những người theo dõi nhà giao dịch đó sẽ chỉ sao chép lệnh đầu tiên được mở. Các lệnh khác sẽ không được áp dụng.
Ví dụ:
Trước: Khi một nhà giao dịch đặt nhiều lệnh trong vòng 5 giây, những người theo dõi sẽ chỉ sao chép lệnh đầu tiên.
Sau: Khi một nhà giao dịch đặt nhiều lệnh trong vòng 2 giây, những người theo dõi sẽ chỉ sao chép lệnh đầu tiên.
Để tránh sao chép sai, chúng tôi đặc biệt khuyên các nhà giao dịch không nên đặt lệnh liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn.
Cảnh báo
Tiền điện tử có rủi ro cao. Nhà đầu tư cần thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư. Bitget cung cấp một bộ sưu tập tiền điện tử được lựa chọn cẩn thận, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đầu tư nào. Giao dịch tương lai dựa trên tài sản kỹ thuật số là một sản phẩm sáng tạo có rủi ro và yêu cầu các nhà đầu tư tự nghiên cứu. Bạn nên xem xét kinh nghiệm đầu tư của mình và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bitget Team
17 Tháng 1, 2023