Thông báo tính lại ROI của một số thương nhân

Thân gửi Bitgetters,

Trong quá trình kiểm tra bởi hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng, Bitget phát hiện một số nhà giao dịch đã vi phạm các quy tắc và cố ý tăng ROI bằng những cách thức không lành mạnh. Để bảo vệ quyền lợi của người dùng và duy trì một môi trường giao dịch an toàn, nền tảng sẽ tính toán lại dữ liệu của các ROI cao bất thường.

Cảm ơn sự thấu hiểu của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình!

Bitget Team
16 Tháng 1, 2023