left-back

Xuất bản chiến dịch cá nhân - Chia sẻ đến 12k USDT tiền thưởng!

Thân gửi Bitgetters,
Để tri ân sự hỗ trợ của bạn dành cho Bitget, chúng tôi sẽ khởi động Chiến dịch xuất bản chiến lược Bitget. Bạn có thể chia sẻ giải thưởng trị giá đến 12,000 USDT!
Thời gian sự kiện: 7:00 17/01 - 7:00 30/01 (Giờ VN)

<Đăng ký ngay>

Lợi ích 1: Xuất bản chiến lược đầu tiên của bạn

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy đăng Chiến lược đầu tiên của bạn lên Strategy Plaza và bạn có thể có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 10,000 USDT. Giới hạn cho 1000 người dùng hoàn thành đầu tiên! (Ví dụ: vào cuối sự kiện này, 100 người dùng đã xuất bản Chiến lược đầu tiên của họ, mỗi người trong số họ có thể nhận được 100 USDT)
Điều kiện:
- Chỉ dành cho người dùng chưa từng xuất bản Chiến lược của mình trước đây;
- Ký quỹ >= 100 USDT, Khối lượng giao dịch>=5,000 USDT

Lợi ích 2: Xuất bản Chiến lược càng nhiều, nhận thưởng càng nhiều

Khi xuất bản các chiến lược của mình trong sự kiện, bạn đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng 4,000 USDT. Càng xuất bản nhiều chiến lược, bạn càng nhận được nhiều tiền thưởng! (Ví dụ: nếu có 100 chiến lược hợp lệ được xuất bản trong sự kiện, thì mỗi chiến lược có thể mang lại cho bạn 40 USDT. Alice đã xuất bản 5 chiến lược, sau đó Alice có thể nhận được 5*40=200 USDT từ sự kiện này)
Điều kiện:
- Mỗi người dùng có thể nhận được đến 200 USDT;
- Ký quỹ >= 100 USDT, Khối lượng giao dịch>=5,000 USDT;

Lợi ích 3: Tiền thưởng hiệu suất cao

Top 10 chiến lược có PNL cao nhất được xuất bản trong thời gian sự kiện có thể chia sẻ tổng giải thưởng 2,000 USDT.
Phần thưởng
Tổng phần thưởng Xếp hạng PNL Tỉ lệ phần thưởng Phần thưởng Khối lượng giao dịch yêu cầu
2000 USDT 1 50% 1000 2M
2 30% 600 1M
3 10% 200 300k
4-10 10% 200 100k
Điều kiện:
- Chiến lược có PNL cao nhất sẽ được chọn nếu người dùng xuất bản nhiều chiến lược khác nhau;
- Mỗi thứ hạng có yêu cầu về khối lượng giao dịch. Nếu bạn giữ một thứ hạng PNL nhất định nhưng không đáp ứng được yêu cầu về khối lượng giao dịch tương ứng, thì bạn có thể nhận được tiền thưởng cho thứ hạng thấp hơn. (Ví dụ, nếu xếp hạng PNL của bạn là 1 và khối lượng giao dịch của bạn chỉ là 300,000, thì bạn chỉ có thể chia sẻ tổng giải thưởng 200 USDT)

<Đăng ký ngay>

Điều khoản và Điều kiện

1. Tất cả sự kiện đều bắt buộc phải đăng ký (đăng ký tại đây), nếu không bạn sẽ không nhận được phần thưởng.
2. Bạn phải xuất bản chiến lược của mình lên Trung tâm Chiến lược để tham gia chiến dịch này; Bạn có thể xuất bản các chiến lược bạn đã tạo trước đây.
3. Có 4 loại chiến lược bạn có thể xuất bản: Hợp đồng Bot, Hợp đồng DCA, Spot Bot, Spot DCA; (Chỉ các chiến lược có ROI>=3%, Thời gian chạy>=2h mới có thể được xuất bản).
4. Cách xuất bản các chiến lược tôi đã tạo: Đi đến Trang Chiến lược của tôi - Chiến lược đang chạy- Dưới cột "Hoạt động" - Nhấn "Xuất bản".
5. Phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản giao dịch USDT của bạn dưới dạng tiền thưởng USDT trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.
6. Các nhà tạo lập thị trường và giao dịch qua API không được bao gồm trong sự kiện này.
7. Nếu phát hiện bất kỳ gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, thao túng tài khoản và giao dịch nội gián, người dùng sẽ bị loại. Bitget có quyền đóng băng bất kỳ tài khoản nào bị nghi ngờ gian lận, tịch thu mọi khoản lợi nhuận do gian lận và áp dụng các hình phạt thích hợp.
8. Bitget sở hữu quyền giải thích cuối cùng các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không có bất kỳ thông báo riêng nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng tiền điện tử vẫn phải đối mặt với rủi ro và biến động cao. Bạn nên thực hiện nghiên cứu của riêng mình khi bạn tự chịu rủi ro khi đầu tư.
Bitget Team
16 Tháng 1, 2023