Bitget Ra Mắt Dịch Vụ Lưu Ký Quỹ Với Ví Chuyên Dụng

Thân gửi Bitgetters,
Bảo vệ tài sản của bạn là và sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngoài bảo mật từ Quỹ bảo vệ Bitget và Bằng chứng dự trữ cây Merkle, chúng tôi tự hào thông báo về việc ra mắt dịch vụ Lưu ký quỹ.
Khi tổng tài sản của bạn đạt đến một ngưỡng nhất định trên nền tảng của chúng tôi, bạn có thể đăng ký dịch vụ Lưu ký quỹ của chúng tôi khi thuận tiện. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, tài sản của bạn sẽ được lưu trữ trong một ví riêng, với địa chỉ dành riêng cho bạn để theo dõi và rút tiền.
Chi tiết:

1. Điều kiện: Tổng tài sản trên Bitget (bao gồm spot, futures, Bitget Earn, tiền pháp định và đòn bẩy) phải đạt tối thiểu 100,000 USDT.

2. Ngưỡng tiền tệ: Khi giá trị tài sản của bạn lớn hơn hoặc bằng 1 BTC, 15 ETH hoặc 20,000 USDT, tiền tệ sẽ hiển thị trong ví của bạn.

3. Hủy dịch vụ: Nếu tài sản trong tài khoản của bạn thấp hơn 100,000 USDT, chúng tôi sẽ tự động chuyển tài sản của bạn từ dịch vụ Lưu ký Quỹ sau 10 ngày.

4. Cập nhật thường xuyên: Chúng tôi tính toán tài sản của bạn mỗi ngày vào lúc 2:00 (Giờ Việt Nam).

Bitget Team
9 Tháng 1, 2023