Trung tâm Thông báo

[Phần Thưởng Năm Mới VIP Earn] Gấp Ba Lần Lợi Tức Đầu Tư, Đặc Quyền VIP Miễn Phí!

[Phần Thưởng Năm Mới VIP Earn] Gấp Ba Lần Lợi Tức Đầu Tư, Đặc Quyền VIP Miễn Phí!  image 0
Thân gửi Bitgetters,

Bitget ra mắt phần thưởng năm mới cho 2023 - VIP Earn phần thưởng dành riêng cho người dùng mới. Người dùng mới đăng ký lần đầu các sản phẩm VIP Earn có thể tận hưởng phần thưởng nhân đôi!

Thời gian sự kiện: 9 Tháng 1 - 30 Tháng 1

Đăng ký tại đây

Phần thưởng 1: Gấp ba lần lợi tức!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người dùng hoàn thành đăng ký các sản phẩm Earn, sẽ có $10,000 để tận hưởng APR gấp đôi trong 7 ngày so với số tiền đăng ký ban đầu!

Ví dụ: nếu bạn đăng ký sản phẩm Tiết kiệm 50.000 USDT, thì tiền lãi cuối cùng bạn sẽ nhận được như sau:

[Phần Thưởng Năm Mới VIP Earn] Gấp Ba Lần Lợi Tức Đầu Tư, Đặc Quyền VIP Miễn Phí!  image 1

# Số tiền đăng ký phải từ 50,000 trở lên

Phần thưởng 2: Đặc quyền VIP2 trong 30 ngày

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng hoàn thành đăng ký sản phẩm Earn VIP và giữ trong ít nhất 72 giờ sẽ nhận được vé Bitget VIP2 miễn phí và được nhận các đặc quyền tương ứng:

https://www.bitget.com/vi/vip/vipIntroduce

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Quản lý khách hàng qua Telegram: @Holly_BG, @Wesley_BG


Quy định:

1. Nếu khoảng thời gian giữa thời gian đăng ký và thời gian quy đổi ít hơn 72 giờ, phí giao dịch tương đương 50 USDT sẽ được khấu trừ.

2. Phần thưởng tăng lãi suất của sự kiện một sẽ được xác minh vào Thứ Hai và phần thưởng sẽ được phân phối cho người dùng đủ điều kiện trước Thứ Năm hàng tuần. Nếu thời gian tăng lãi suất không đạt đến bảy ngày, phần thưởng sẽ được xác minh và phân phối vào tuần tới.

3. Về các đặc quyền VIP của sự kiện thứ hai, người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được chúng vào ngày làm việc thứ hai.

4. Bitget sở quyền giải thích cuối cùng các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không có bất kỳ thông báo riêng nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Earn, vui lòng xem qua chi tiết tại Hướng dẫn sử dụng Tiết kiệm Linh hoạt.

Tuyên bố miễn trừ trácnh nhiệm

Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng tiền điện tử vẫn phải đối mặt với rủi ro và biến động cao. Bạn nên thực hiện nghiên cứu của riêng mình và tự chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team
9 Tháng 1, 2023