left-back

Học để kiếm tiền: Học Sao Chép & Làm Quiz Để Nhận 20 BGB

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget ra mắt thử thách mới Học để Kiếm tiền. Kiếm được nhiều tiền hơn chỉ với 5 phút! Tìm hiểu Copy Trade và làm Quiz để nhận 20 BGB!

Thời gian sự kiện: 19:00, ngày 06/01/2023 - 19:00, ngày 13/01/2023 (giờ VN)

Cách thức tham gia

  1. Đọc các hướng dẫn giao dịch sao chép sau đây:

  1. Hoàn thành Quiz Copy Trade

  2. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhà giao dịch sao chép Futures nên đặt 100 USDT

Phần thưởng sự kiện

Đối với người dùng hiện tại: 400 người dùng đầu tiên trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong Quiz Copy Trade và hoàn thành bước 3 để có 10 BGB!

Đối với người dúng mới: 200 người dùng đầu tiên trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong Quiz Copy Trade và hoàn thành bước 3 để có 20 BGB!

(Người dùng đầu tiên là người dùng chưa bao giờ đặt giao dịch sao chép Futures trước sự kiện)

Làm Quiz ngay

Với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử và bảo mật hàng đầu thế giới, Bitget cam kết duy trì 100% khoản đặt trước cho tất cả tài sản của người dùng và luôn công khai Bằng chứng dự trữ cây Merkle hàng tháng.

Bitget lưu giữ tài sản của bạn một cách công khai và minh bạch, tổng tài sản của người dùng cũng được lưu giữ theo tỷ lệ 1:1, bao gồm cả số dư của các sản phẩm Spot, Futures và Bitget Earn. Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng các dịch vụ an toàn, ổn định, công khai và minh bạch.

Điều khoản và Điều kiện

  1. Sự kiện này chỉ dành cho người dùng đã nhận được email và phần thưởng cho các nhà giao dịch sao chép Futures mới, chỉ được yêu cầu một lần.

  2. Người dùng có ngay cơ hội nhận thưởng khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra và hoàn thành các bước tham gia Copy Trade.

  3. Các dữ liệu Copy Trade chỉ được tính trong thời gian diễn ra sự kiện và phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng năm ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

  4. Nếu một địa chỉ IP được sử dụng bởi nhiều người dùng, thì người dùng đầu tiên mới được tính là đủ điều kiện. Các hành vi gian lận ảnh hưởng đến tính công bằng của sự kiện đều bị nghiêm cấm và khi bị phát hiện, người dùng sẽ loại bỏ tư cách tham gia.

  5. Bitget bảo lưu quyền giải thích cuối cùng các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Bitget Team

6 Tháng 1, 2023