left-back

[Thử Thách Giao Dịch Tại Việt Nam] Giao Dịch Để Chia Sẻ 180,000,000 SHIB.

Thân gửi Bitgetters,

Đây là thử thách có thưởng dành cho bạn!

Chúng tôi đang tổ chức thử thách giao dịch kéo dài 3 ngày với quỹ thưởng 180,000,000 SHIB!

Người dùng mới và người dùng hiện tại đều có thể tham gia!


Thời gian sự kiện: 10:00 ngày 6/1/2023 - 09:59 ngày 9/1/2023 (Giờ VN)

🎁 Hoạt động 1: Thử thách khối lượng giao dịch một ngày

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt khối lượng giao dịch futures nhất định trong một ngày cho bất kỳ cặp giao dịch nào. Quỹ thưởng 60,000,000 SHIB sẽ được phân phối cho người dùng hoàn thành thử thách sớm nhất.

Lưu ý:

Bạn có thể tham gia sự kiện vào bất kỳ ngày nào. Phần thưởng sẽ được phân phối cho người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm sau khi sự kiện kết thúc.

Bắt đầu Giao dịch Futures


🎁 Hoạt động 2: Chuỗi thử thách khối lượng giao dịch

20 người dùng dẫn đầu trong số những người hoàn thành chuỗi thử thách giao dịch 3 ngày với tổng khối lượng giao dịch futures ≥ 10,000 USDT sẽ chia sẻ 120,000,000 SHIB theo tỷ lệ khối lượng giao dịch của họ trên tổng khối lượng giao dịch của tất cả những người tham gia.

Bắt đầu Giao dịch Futures


🎁 Hoạt động 3: Chia sẻ poster lợi nhuận với cộng đồng

Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người chiến thắng từ những người dùng có khối lượng giao dịch futures tích lũy ≥ 5,000 USDT và chia sẻ poster lợi nhuận giao dịch mỗi ngày của họ với cộng đồng trong ba ngày liên tiếp. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được 2-10 USDT tiền thưởng giao dịch.

Chia sẻ Lợi nhuận tại đây


Lưu ý:

1. Nếu bạn chưa là thành viên của cộng đồng Bitget, vui lòng tham gia theo liên kết sau: https://t.me/bitgetvnofficial.

2. Sau khi chia sẻ poster lợi nhuận của bạn, vui lòng chụp ảnh màn hình và tải lên theo mẫu: https://forms.gle/CQdYGB81SgiG4a5H7

3. Phần thưởng tiền thưởng giao dịch cho hoạt động này có giá trị trong 7 ngày. Hãy sử dụng chúng trước khi hết hạn.

Điều khoản và điều kiện

1. Người dùng Bitget tại Việt Nam đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

2. Người dùng phải nhấp vào nút đăng ký để tham gia sự kiện. Những người không hoàn thành KYC không đủ điều kiện nhận thưởng.

3. Khối lượng giao dịch futures = Ký quỹ ban đầu*Đòn bẩy

4. Khối lượng giao dịch futures (tính bằng USDT) = Khối lượng vị thế mở trong sự kiện + Khối lượng vị thế đóng trong sự kiện (cả hai đều tính bằng USDT)

5. Người chiến thắng hợp lệ sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

6. Nếu người dùng tham gia nhiều sự kiện cùng loại thì sẽ chỉ nhận được phần thưởng của một trong các sự kiện đó. Bitget sẽ quyết định việc phân phối.

7. Bitget có quyền loại người dùng khỏi tất cả các sự kiện khi phát hiện người dùng sử dụng nhiều tài khoản hoặc thao túng thị trường.

8. Bitget có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của sự kiện này mà không cần thông báo trước.

9. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Các sự kiện khác:

Mời bạn bè để nhận đến 3,000 USDT

Trung tâm Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ để nhận $5,005

Trải nghiệm đầu tư với Shark Fin: Lợi suất cao và đảm bảo vốn gốc


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và có nhiều biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team

6 Tháng 1, 2023