Trung tâm Thông báo

Cuộc thi Lợi nhuận Chiến lược Bitget, Kiếm thưởng BGB!

Cuộc thi Lợi nhuận Chiến lược Bitget, Kiếm thưởng BGB! image 0
Thân gửi Bitgetters,
Để đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn đối với Bitget, chúng tôi sẽ ra mắt Cuộc thi Lợi nhuận Chiến lược Bitget. Người dùng kiếm được lợi nhuận 10 USDT sẽ nhận được BGB airdrop!
Thời gian sự kiện: Ngày 04/01/2023 - Ngày 10/01/2023
Quy tắc sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người dùng mua bất kỳ chiến lược lưới giao ngay hoặc lưới futures nào thông qua Strategy Plaza hoặc tạo chiến lược thông qua Strategy Library và kiếm được lợi nhuận khi đóng các vị thế, người dùng sẽ nhận được phiếu thưởng may mắn dựa trên lợi nhuận của họ (nếu nhiều chiến lược đã đóng, chiến lược có lợi nhuận cao nhất sẽ được tính). Phiếu thưởng may mắn có thể được sử dụng để chia sẻ giải thưởng BGB và tăng tổng số tiền của nhóm giải thưởng.
*Nhóm giải thưởng ban đầu là 30,000 BGB. Mỗi phiếu thưởng may mắn sẽ được tăng thêm 10 BGB và tổng thưởng tối đa lên tới 100,000 BGB. Người dùng sẽ giành được một phần của nhóm giải thưởng dựa trên số phiếu thưởng may mắn mà họ có.

[Đăng ký ngay]

Hướng dẫn nhận phiếu thưởng may mắn:
Lợi nhuận của các vị thế đóng
Số phiếu thưởng may mắn
10 - 99 USDT
Lợi nhuận 10 USDT / 1 phiếu
100 - 499 USDT
Lợi nhuận 100 USDT / 15 phiếu
500 +
Lợi nhuận 500 USDT / 80 phiếu
Ví dụ:
Người dùng A đã kiếm được lợi nhuận chiến lược là 88 USDT và sau đó người đó có thể nhận được 8 phiếu thưởng may mắn.
Ở đây có 1,000 phiếu thưởng được tạo, vì vậy tổng số phần thưởng là 30,000 + 1,000 * 10 = 40,000 BGB.
Người dùng A có thể nhận được 8/1,000 * 40,000 = 320 BGB
Vui lòng lưu ý:

1. Người dùng được yêu cầu đăng ký sự kiện và hoàn thành KYC để đủ điều kiện tham gia.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

3. Bitget có quyền loại bỏ bất kỳ hành vi gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với giao dịch rửa tiền và bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sự kiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng tiền điện tử vẫn phải đối mặt với rủi ro và biến động lớn. Bạn nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.
Bitget Team
4 Tháng 1, 2023