left-back

Shark Fin Giai Đoạn Mới Chính Thức Ra Mắt!

Kính gửi người dùng Bitget:

Bitget chính thức ra mắt Shark Fin giai đoạn mới vào ngày 4/1!

Bitget Shark Fin là một sản phẩm tài chính được đảm bảo 100% vốn gốc và ít rủi ro. Sản phẩm này có APR được đảm bảo và lợi suất cao hơn nếu giá nằm trong phạm vi đặt trước, bất kể biến động của thị trường.

Đăng ký ngay:

👉Đăng ký Shark Fin

Ưu điểm của sản phẩm Bitget Shark Fin:

1. Vốn gốc được đảm bảo.

2. APR cơ bản được đảm bảo và tiềm năng lợi suất cao hơn.

3. APR thả nổi cao hơn các sàn đối thủ.

Quy trình đăng ký sản phẩm Shark Fin

1. Thời gian đăng ký: 13:00, ngày 4/1 – 13:00, ngày 6/1 (Giờ VN)

2. Khóa và tích lũy lợi suất: 15:00, ngày 6/1 – 15:00, ngày 13/1 (Giờ VN)

3. Thời gian thanh toán: 15:00, ngày 13/1/2023 (Giờ VN)

4. Thu hồi vốn: ngày 14/1

Bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Shark Fin trước khi đăng ký?

Tìm hiểu thêm vầ sản phẩm Shark Fin:

https://www.bitget.com/academy/vi/article-details/Bitget-Shark-Fin-Giới thiệu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hột Bitget!

Bitget Team

Ngày 4 tháng 1, 2023