left-back

Bitget Hoàn Thành Hoán Đổi Hợp Đồng StormX (STMX)

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget đã hoàn thành việc hoán đổi địa chỉ hợp đồng StormX (STMX) ERC-20. Nạp và rút STMX trên mạng ERC-20 đã được kích hoạt. Địa chỉ hợp đồng STMX ERC-20 mới như sau: 0xa62cc35625b0c8dc1faea39d33625bb4c15bd71c

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Bitget sẽ hỗ trợ hoán đổi hợp đồng StormX (STMX)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao và biến động bất chấp tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên thực hiện nghiên cứu của họ và tự chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team

27 Tháng 12, 2022