left-back

Bảng Điều chỉnh Vị Thế

Bitgetters thân mến,

Nhằm đáp ứng nhu cầu của một số người dùng để mở nhiều vị thế hơn với cùng một đòn bẩy
Có 3 cấp độ, Cấp độ đặc biệt 1, Cấp độ đặc biệt 2 và Cấp độ đặc biệt 3
Cấp đặc biệt 1 gấp 1,5 lần lượt mở bình thường. Ví dụ: nếu khối lượng của BTCUSDT là 150.000 ở cấp đầu tiên, thì khối lượng của Cấp đặc biệt 1 sẽ tương ứng với 225.000 ở cấp đầu tiên.
Cấp đặc biệt 2 gấp 2 lần mức mở bình thường
Cấp đặc biệt 3 gấp 3 lần mức mở bình thường
Lấy BTCUSDT làm ví dụ:
Cấp Đặc biệt 1 (USDT) Khối lượng mở bình thường (USDT) Cấp Đặc biệt 1 (USDT) Cấp Đặc biệt 2 (USDT) Cấp Đặc biệt 3 (USDT) Leverage Maintenance Margin Ratio
1

0 150,000

0 225,000

0 300,000

0 ~ 450,000

125

0.40%

2

150,000 900,000

225,000 1,350,000

300,000 1,800,000

450,000 ~ 2,700,000

100

0.50%

3

900,000 3,000,000

1,350,000 4,500,000

1,800,000 6,000,000

2,700,000 ~ 9,000,000

50 1%
4

3,000,000 6,000,000

4,500,000 9,000,000

6,000,000 ~ 12,000,000

9,000,000 ~ 18,000,000

40 1.50%
5

6,000,000 9,000,000

9,000,000 13,500,000

12,000,000 18,000,000

18,000,000 ~ 27,000,000

20

2%

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến.
Bitget Team