Tin tức sản phẩm

Kiểm soát rủi ro cho các Vị thế Mở

Bitgetters thân mến,

Trong bối cảnh thị trường biến diễn ra biến động lớn, chênh lệch giữa giá trị ẩn và giá thị trường là rất lớn. Để bảo vệ tài sản cho các nhà đầu tư, khi người dùng đang giao dịch với đòn bẩy cao, chúng tôi sẽ ngăn họ mở các vị thế có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn, do đó mức ký quỹ vẫn giữ ở dưới mức 90%.
Bitget Team