left-back

Hướng Dẫn Toàn Diện Về Giao Dịch Ký Quỹ Giao Ngay Bitget

Giao dịch ký quỹ đóng vai trò chủ đạo trong các sản phẩm phái sinh của Bitget, và giờ đây chúng tôi vui mừng thông báo rằng các nhà giao dịch giao ngay có thể tiếp cận các dịch vụ ký quỹ của chúng tôi. Các nhà đầu tư và các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận mà không cần nắm giữ nhiều vốn ban đầu, nhưng tất nhiên, các khoản lỗ cũng có thể được khuếch đại. Vì vậy, các nhà đầu tư cần hiểu rõ cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ giao ngay và các rủi ro liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm mới nhất của Bitget và cách sử dụng sản phẩm này trên hành trình bạn trở thành một nhà giao dịch thành công hơn.

Giao Dịch Ký Quỹ Là Gì và Hoạt Động Như Thế Nào?

Giao Dịch Ký Quỹ

Giao dịch ký quỹ là quá trình vay một khoản tiền hoặc tiền điện tử để đầu tư hoặc giao dịch nhằm khuếch đại lợi nhuận. Bằng cách gia tăng số vốn thông qua khoản vay, bạn có thể tăng số tiền kiếm được mà không cần nắm giữ nhiều tài sản ròng. Tuy nhiên, để đảm bảo số tiền đã vay, các nhà giao dịch sẽ phải đặt cọc làm tài sản thế chấp, và cần nhấn mạnh rằng lợi nhuận có thể được khuếch đại rất nhiều và các khoản lỗ tiềm ẩn cũng vậy. Trong khi các vị thế của bạn đang mở, bạn cần phải đảm bảo mức ký quỹ duy trì và đáp ứng bất kỳ lệnh gọi ký quỹ nào. Nếu tỷ lệ rủi ro của bạn trở nên quá cao, Bitget sẽ thực hiện quyền buộc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của bạn để hoàn trả khoản vay.

Vị Thế Mua Hay Bán?

Ký quỹ áp dụng với cả vị thế mua và bán trong giao dịch giao ngay. Với vị thế mua, Bitget sẽ cung cấp đòn bẩy tối đa gấp 3 lần cho các chế độ ký quỹ chéo và 10 lần cho các chế độ ký quỹ riêng biệt tính bằng USDT. Sau đó, bạn có thể dùng số tiền này để mua loại tiền điện tử mà bạn muốn, nắm giữ cho đến khi giá tăng lên và bán để kiếm lời. Trong trường hợp bán khống, sàn giao dịch của chúng tôi sẽ cho bạn vay loại tiền điện tử mà bạn muốn bán khống để tổng số tiền bạn vay lớn hơn đáng kể. Nếu hoặc khi giá giảm, bạn có thể mua lại các loại tiền điện tử đó và hoàn trả lợi nhuận.

Chế Độ Ký Quỹ Riêng Biệt và Chế Độ Ký Quỹ Chéo

Trong giao dịch ký quỹ, có hai chế độ ký quỹ chính: ký quỹ riêng biệt và ký quỹ chéo. Ký quỹ riêng biệt giới hạn nguồn ký quỹ ở một vị thế duy nhất, do đó, trong trường hợp lệnh gọi ký quỹ đối với bất kỳ vị thế nào khác mà bạn nắm giữ, các vị thế ký quỹ riêng biệt khác của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chế độ này được hưởng lợi từ tính linh hoạt cao hơn và mang lại sự chắc chắn hơn về phơi nhiễm rủi ro của bạn, vì lệnh gọi ký quỹ đối với một vị thế ký quỹ riêng biệt sẽ dẫn đến việc đóng vị thế đó.

Mặt khác, ký quỹ chéo chiếm một nguồn ký quỹ lớn và áp dụng cho nhiều vị thế bạn đang nắm giữ. Số tiền ký quỹ có thể được chỉ định và chia sẻ trong toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, nghĩa là bạn sẽ không phải đối mặt với các khoản thanh lý đột ngột và có thể giảm thiểu tốt hơn các tổn thất từ ​​các vị thế riêng biệt. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được lệnh gọi ký quỹ, nhà môi giới hoặc sàn giao dịch có thể đóng bất kỳ vị thế nào của bạn cho đến khi lệnh gọi ký quỹ được đáp ứng.

Với giao dịch ký quỹ giao ngay trên Bitget, đòn bẩy có thể gấp 10 lần với các vị thế ký quỹ riêng biệt, và gấp 3 lần đối với các vị thế ký quỹ chéo. Số tiền ký quỹ ban đầu được yêu cầu và tỷ lệ ký quỹ tiếp theo cho ký quỹ duy trì sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp độ đòn bẩy của bạn.

Lãi Suất

Giao dịch ký quỹ liên quan đến việc vay tiền nên việc hoàn trả khoản vay sẽ liên quan đến lãi suất. Tiền lãi bạn phải trả cho một vị thế cụ thể sẽ được tính theo công thức sau:

Việc tính tiền lãi ban đầu cho giai đoạn đầu tiên sẽ dựa trên một giờ đủ và tỷ lệ sẽ được cập nhật mỗi giờ sau đó. Nếu thời gian hoàn trả cuối cùng của bạn là trước một giờ, lãi suất cũng sẽ được tính dựa trên một giờ.

Biến Động Giá Trong Đòn Bẩy Vay

Mức đòn bẩy bạn có thể vay phụ thuộc vào chế độ ký quỹ, tài sản thế chấp ban đầu và các yếu tố khác. Để bảo vệ bạn khỏi biến động thị trường làm thay đổi lượng đòn bẩy bạn có thể vay, Bitget sẽ trừ đi biến động giá chung của một loại tiền điện tử nhất định từ đòn bẩy khả dụng trước khi tính toán số tiền bạn đủ điều kiện vay. Bằng cách này, rủi ro lệnh đòn bẩy của bạn thất bại sẽ giảm xuống.

Vay và Hoàn Trả Khoản Vay Tự Động/ Thủ Công

Để giúp trải nghiệm giao dịch của bạn thuận tiện hơn, dịch vụ giao dịch ký quỹ giao ngay của Bitget cung cấp các tính năng vay và hoàn trả khoản vay tự động. Chúng tôi sẽ tự động tính toán số tiền bạn có thể vay khi đặt lệnh, và quyết toán mọi khoản hoàn trả khi bạn đóng vị thế. Ngoài ra, bạn có thể chọn thực hiện các bước này theo cách thủ công.

Tất cả các khoản hoàn trả phải được thực hiện bằng tiền điện tử đã được vay và tiền lãi sẽ được hoàn trả trước trước số tiền vay.

Thanh Lý và Lệnh Gọi Ký Quỹ

Tính Tỷ Lệ Rủi Ro

Khi giao dịch ký quỹ giao ngay trên Bitget, thường có hai tình huống trong đó tài khoản và các vị thế của bạn có thể được thanh lý để trả các khoản nợ vay và nợ phải trả chưa thanh toán của bạn. Trường hợp đầu tiên liên quan đến Tỷ lệ rủi ro của bạn, được tính theo công thức sau (công thức cho tổng nợ và tài sản ròng ở bên dưới):

Nếu tỷ lệ tăng trên 1, nền tảng sẽ tự động khấu trừ tiền từ tài khoản ký quỹ của bạn để trả khoản vay của bạn. Trong trường hợp số dư của bạn thấp hơn số tiền nợ, thanh lý bắt buộc sẽ được thực hiện.

Ký Quỹ Duy Trì và Giá Trị Tài Khoản Ký Quỹ

Để tránh lệnh gọi ký quỹ, số dư tài khoản của các nhà đầu tư phải có đủ để chi trả cho khoản ký quỹ duy trì do sàn giao dịch đặt ra, đồng thời giữ tỷ lệ rủi ro của họ dưới 1. Mức ký quỹ duy trì bắt buộc thường thấp hơn mức ký quỹ ban đầu và sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ ký quỹ do nhà môi giới hoặc sàn giao dịch đặt ra. Để tính toán chính xác số tiền bạn cần có trong tài khoản của mình để tránh lệnh gọi ký quỹ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Nếu giá trị tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì bắt buộc, Bitget sẽ đưa ra lệnh gọi ký quỹ. Sau đó, bạn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ bằng cách bơm tài sản ròng vào tài khoản của mình, hoặc đóng các vị thế nhất định cho đến khi dòng tiền của bạn đáp ứng mức ký quỹ duy trì.

Tổng Nợ và Tài Sản Ròng

Hiểu tài sản ròng và tổng nợ phải trả sẽ cho phép bạn xử lý rủi ro tốt hơn khi giao dịch ký quỹ giao ngay. Tài sản ròng được tính như sau:

Tổng nợ có thể được tính theo công thức sau:

Quỹ Bảo Hiểm Ký Quỹ

Bitget nắm giữ một quỹ bảo hiểm ký quỹ để bù đắp cho bất kỳ tổn thất nào mà các nhà giao dịch phải gánh chịu khi có lệnh gọi ký quỹ và/hoặc thanh lý. Quỹ dựa vào phí thanh toán thanh lý và thu nhập từ giao dịch ký quỹ giao ngay, đồng thời can thiệp trong trường hợp nhà đầu tư không thể hoàn trả khoản vay ký quỹ và tiền lãi. Điều này sẽ giúp người dùng không bị thua lỗ quá mức và tài sản ròng bị âm.

Giá Thanh Lý Ký Quỹ và Phí Thanh Toán

Trong trường hợp Tỷ lệ rủi ro của bạn tăng trên 1, Bitget sẽ bắt đầu khấu trừ tiền và thanh lý tài sản từ tài khoản ký quỹ của bạn để trả nợ. Trong hầu hết các trường hợp, nếu các vị thế của bạn có thể giảm thiểu rủi ro, Bitget sẽ đóng một phần trong số đó cho đến khi Tỷ lệ rủi ro của bạn giảm xuống dưới 1. Công thức cho tình huống này như sau:

Khi điều kiện thị trường cực kỳ biến động hoặc lãi suất tích lũy của bạn đã trở nên quá cao, Bitget sẽ đưa ra quyết định buộc thanh lý toàn bộ tài khoản ký quỹ của bạn để trả các khoản nợ phải trả của bạn. Thanh lý bắt buộc sẽ theo hai công thức sau:

Khi thanh lý bắt buộc, bạn cũng sẽ phải trả phí thanh lý, tương đương với 2% giá trị tài sản của bạn được thanh lý ở chế độ ký quỹ riêng và 8% số tiền ký quỹ duy trì của bạn ở chế độ ký quỹ chéo. Như đã đề cập ở trên, khoản phí này sẽ được chuyển vào quỹ bảo hiểm ký quỹ của chúng tôi để ngăn chặn những tổn thất quá lớn mà người dùng của chúng tôi phải gánh chịu. Cũng xin lưu ý rằng nếu giá trị toàn bộ tài khoản ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 10 USDT, chúng tôi cũng sẽ thực hiện thanh lý bắt buộc.

Biến Động Trượt Giá

Do biến động thị trường và biến động tỷ giá hối đoái, một số giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi trượt giá. Khi lệnh của bạn được nhận và giá mua tốt nhất của thị trường phù hợp với báo giá của chúng tôi, sẽ không có bất kỳ sự trượt giá nào. Tuy nhiên, giữa việc nhận lệnh và thực hiện lệnh, nếu giá mua tăng hoặc giảm, phí trượt giá sẽ bị tính. Nếu giá mua giảm xuống, bạn sẽ được hưởng lợi từ sự trượt giá tích cực và giá thực hiện thấp hơn. Ngược lại, nếu giá mua tăng lên, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi trượt giá âm và sẽ bị tính giá thực hiện lệnh cao hơn. Bởi vì tất cả phụ thuộc vào điều kiện thị trường, phí trượt giá sẽ được tính dựa trên mức độ biến động trung bình của một loại tiền điện tử cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Lưu ý rằng phí trượt giá sẽ chỉ được tính trong trường hợp Tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ của bạn lớn hơn 1. Các giao dịch giao ngay thông thường sẽ không phải trả các khoản phí này.

Bitget Team