Trung tâm Thông báo

Cập nhập quan trọng: Bằng chứng dự trữ cây Merkle

Cập nhập quan trọng: Bằng chứng dự trữ cây Merkle image 0

Kính gửi người dùng Bitget,

‌Đây quả thực là một tháng đầy thử thách đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và những ai bị ảnh hưởng bởi các sự kiện xung quanh FTX.

Là công ty lưu ký và sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, Bitget cam kết sẽ luôn minh bạch về cách thức chúng tôi nắm giữ tài sản của bạn.

Vì vậy, hãy làm rõ những điều sau đây: https://www.bitget.com/vi/reserveCertificate

Bitget là công ty lưu ký và là sàn giao dịch dự trữ toàn phần

Điều này có nghĩa là tất cả khoản tiền của khách hàng đều được giữ 1:1. Chúng ta có đủ tiền để chi trả toàn bộ tài sản của khách hàng cũng như duy trì nguồn dự trữ bổ sung.

Bằng chứng dự trữ

Bằng chứng dự trữ Cây Merkle của chúng tôi đã chính thức được đăng trên Bitget.com bắt đầu từ hôm nay. Bằng chứng dự trữ bao gồm số dư của người dùng Bitget trên tất cả các sản phẩm, bao gồm Spot, Futures và Bitget Earn.

Chúng tôi mời bạn xác minh tài sản của mình thông qua cây Merkle.

Xác minh tài sản ngay

Bitget chưa từng tác động đến sự an toàn của tài khoản và tài sản của bạn – và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhập trang để đảm bảo tính minh bạch cho các khoản dự trữ của mình với khách hàng và sẽ tiếp tục ủng hộ việc đón nhận tiền điện tử theo cách an toàn trên toàn thế giới.

Bitget Team

03 tháng 12, 2022