Tin tức sản phẩm

Giao dịch USDT-Margined Futures trên Bitget

1. Các cặp giao dịch được hỗ trợ

Có hơn 50 cặp giao dịch ký quỹ có sẵn trên Bitget, với đòn bẩy tối đa là 125x. Đối với USDT-Ⓜ Futures, lãi và lỗ được thanh toán bằng USDT.

2. Bitget USDT-Ⓜ Futures: Hướng dẫn chi tiết

Giao dịch futures chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Bitget. Các bước cơ bản có thể được tóm tắt như sau:

- Đến trang Bitget USDT-Ⓜ Futures và đăng nhập bằng Bitget ID của bạn.

- Chuyển tiền từ tài khoản của bạn sang tài khoản Futures. Không có phí phát sinh cho chuyển khoản nội bộ.

- Bắt đầu giao dịch bằng cách mở một vị thế mới: Bạn sẽ chọn một cặp giao dịch yêu thích, chế độ ký quỹ, mức đòn bẩy ưa thích, cùng với giá, số lượng và hướng (mua/bán) của hợp đồng.

Hướng dẫn tương tác về cách mở một vị thế mới trên Bitget USDT-Ⓜ Futures (có sẵn trên trang web)

Các lệnh đã gửi và xử lý sẽ được hiển thị trong Lệnh đang mở. Sau khi được gửi thành công, bạn có thể tìm thấy chúng trong Vị thế, nơi bạn có thể chủ động điều chỉnh đòn bẩy hoặc đóng vị thế khi cần.

- Kiểm tra lãi và lỗ (P/L): Cũng được hiển thị trong Vị thế, lãi và lỗ được chia thành hai loại chưa ghi nhận (chưa nhận/ghi nhận ở mức giá được đánh dấu) và lãi/lỗ đã ghi nhận. Nếu vị thế đã được đóng, P/L sẽ được hiển thị trong Chi tiết giao dịch.

- Đóng vị thế: Bạn có thể chọn nhập chi tiết theo cách thủ công để đóng một vị thế hoặc chỉ một phần của vị thế đó bằng lệnh Giới hạn, trong khi lệnh Flash cho phép đóng toàn bộ vị thế ngay lập tức. Xin lưu ý rằng lệnh đóng có thể bị thu hồi

Tương tự như mở vị thế, các lệnh đã xử lý sẽ có sẵn để kiểm tra trong Lệnh đang mở.


3. Đòn bẩy và quản lý rủi ro

Bitget khuyến khích người dùngi giao dịch có trách nhiệm và thận trọng với sự trợ giúp của các chiến lược quản lý rủi ro và các chức năng được áp dụng của chúng tôi.

Một tính năng độc đáo của Bitget là lãi và lỗ được giải quyết trên cơ sở thời gian thực. Điều đó cũng thể hiện sự đảm bảo của chúng tôi về một hệ thống dữ liệu tinh vi, chính xác. Thương nhân sẽ có thể quản lý tài khoản của họ tương xứng với thị trường. Ngoài ra, để giúp người dùng quản lý giao dịch của họ tốt hơn, Bitget chỉ tính phí một bên của hợp đồng nếu cả hai vị thế đều có cùng loại tiền thanh toán, chẳng hạn như USDT hoặc BTC. Giả sử ví dụ về John ở trên, tài khoản ký quỹ của anh ấy sẽ chỉ bị tính phí cho vị thế mua.

Người dùng Bitget cũng có thể tùy ý chuyển đổi giữa chế độ Ký quỹ chéo (Cross) và Ký quỹ riêng (Isolated) để cải thiện tốt hơn hiệu suất danh mục đầu tư của họ cũng như giảm rủi ro thanh lý.

Trong trường hợp yêu cầu ký quỹ, các nhà giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu ký quỹ ban đầu trong một khoảng thời gian cụ thể để duy trì các vị thế mở của họ, nếu không, các nhà giao dịch sẽ buộc phải thanh lý, tức là đóng các vị thế mở, cho đến khi số dư tài khoản hiện tại của họ đáp ứng các yêu cầu ký quỹ ban đầu cho các vị thế còn lại:

- Thanh lý bắt buộc ở chế độ Ký quỹ riêng (Isolated): Ở tỷ lệ ký quỹ 100%, một vị thế sẽ bị buộc thanh lý nếu số dư tài khoản Isolated + Lãi/lỗ chưa ghi nhận ở chế độ Isolated < ký quỹ duy trì.

- Thanh lý bắt buộc ở chế độ Ký quỹ chéo (Cross): Ở tỷ lệ ký quỹ 100%, một vị thế sẽ bị buộc phải thanh lý nếu số dư tài khoản Cross, không bao gồm ký quỹ và P/L chưa ghi nhận ở tài khoản Isolated, thấp hơn mức ký quỹ duy trì.


Nếu trường hợp như vậy xảy ra, người dùng Bitget có thể thuận tiện lựa chọn giữa các hành động sau để giảm thiểu (các) tổn thất:

(1) Hủy lệnh: Đối với chế độ ký quỹ riêng (Isolated), nó chỉ hủy các lệnh mở và đóng của giao dịch này cho một vị thế tại một thời điểm. Đối với chế độ ký quỹ chéo (Cross), tất cả các lệnh mở và đóng vị thế sẽ bị hủy (bao gồm cả các vị thế ở chế độ ký quỹ riêng).

(2) Hủy bỏ lệnh vị thế phòng hộ rủi ro của tất cả các cặp giao dịch (không bao gồm chế độ ký quỹ riêng);

(3) Tháo gỡ đòn bẩy: Giảm 2 mức đòn bẩy mỗi lần (không bao gồm chế độ ký quỹ riêng).

Xin lưu ý rằng nếu các biện pháp xử lý rủi ro đang được áp dụng, các hoạt động khác sẽ bị cấm cho đến khi quá trình hoàn tất.