left-back

Bitget Thông Báo Thêm Cặp Giao Dịch ATOMUSDT vào One-Click Copy Trade

Kính gửi người dùng Bitget,

Để cải thiện trải nghiệm của người dùng khi sử dụng sản phẩm One-Click Copy Trade, Bitget sẽ thêm cặp giao dịch ATOMUSDT vào ngày 23/11/2022 (giờ Singapore). Tham gia và trải nghiệm ngay hôm nay! Bắt đầu giao dịch sao chép: https://www.bitget.com/copytrading
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn trong tương lai!
Bitget Team
23 tháng 11, 2022