Dành riêng cho người dùng tại Việt Nam! Hỗ Trợ Lệnh Thanh Lý 130.000 USDT!

VN_690x360.jpg

 

Thân gửi người dùng của Bitget,

 

Nhằm thể hiện sự trân trọng của chúng tôi đối với sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn, Bitget đang triển khai sự kiện “Hỗ Trợ Lệnh Thanh Lý 130.000 USDT”. Chúng tôi rất mong đợi sự tham gia của các bạn.

 

Thời gian: 23:00, 09/11/2022 - 22:59, 17/11/2022 (Giờ VN)

 

image2.gif

 

Hoạt động 1: Tiền thưởng giao dịch 120.000 USDT hỗ trợ cho các khoản lỗ do thanh lý trong giao dịch futures

Đối với những người dùng đạt được tổng khối lượng giao dịch Futures từ 50.000 USDT trở lên trong sự kiện này, Nếu người dùng bị thanh lý các vị thế trong thời gian diễn ra sự kiện hoặc bị thanh lý các vị thế một tuần trước khi sự kiện bắt đầu, nếu đáp ứng các điều kiện hỗ trợ trong sự kiện này có thể nhận được tiền thưởng giao dịch tối đa 220 USDT.

 

Thông tin chi tiết:

vn_new.png

 

Hoạt động 2: Mời bạn bè giao dịch để nhận một phần của gói hỗ trợ 10.000 USDT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy mời bạn bè đăng ký Bitget và những người hoàn thành KYC và giao dịch bất kỳ sẽ nhận được tiền thưởng giao dịch 5 USDT.

Ngoài Hoạt động 1, người dùng được mời cũng sẽ đủ điều kiện nhận thêm 10 USDT tiền hỗ trợ lệnh thanh lý cho mỗi lời mời hợp lệ. Mỗi người dùng có thể nhận tiền thưởng giao dịch lên đến 1.000 USDT.

 

Mời bạn bè ngay

 

Hoạt động 3: Chia sẻ sự kiện trên mạng xã hội để nhận thêm tiền thưởng giao dịch 2 USDT

Trong thời gian diễn ra hoạt động, hãy share hoạt động vào telegram, facebook hoặc Twitter của bạn và Tag Bitget (Twitter @bitgetvietnam / Facebook @BitgetVNOfficial) để có cơ hội nhận tiền thưởng giao dịch 2 USDT. Hoạt động này chỉ dành cho 100 người tham gia đầu tiên.

 

Sau khi share, vui lòng điền biểu mẫu

 

Lưu ý:

  1. Chỉ người dùng ở Việt Nam mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Người dùng phải nhấn nút [Đăng ký ngay] và hoàn thành KYC để tham gia sự kiện.
  3. Tổng khối lượng giao dịch Futures (tính bằng USDT) = tổng khối lượng các vị thế mở trong thời gian diễn ra sự kiện + tổng khối lượng các vị thế đóng trong thời gian diễn ra sự kiện.
  4. Tiền nạp ròng (tính bằng USDT) = tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện – tiền rút trong thời gian diễn ra sự kiện.
  5. Người dùng tham gia Hoạt động 1 sẽ chỉ nhận được phần thưởng tương ứng với một trong các nhóm dựa trên tổng khối lượng giao dịch.
  6. Những người tham gia không hoàn thành KYC sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  7. Những người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  8. Nếu bạn cũng tham gia các sự kiện tương tự khác, bạn sẽ chỉ nhận được phần thưởng từ một sự kiện. Bitget có quyền quyết định cuối cùng.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Bitget có quyền loại những người dùng sử dụng nhiều tài khoản hoặc thực hiện thao túng thị trường khỏi bất kỳ sự kiện nào.

Bitget có quyền quyết định cuối cùng về sự kiện. Bitget có quyền xử lý các tài khoản người dùng và tài sản của người dùng nếu phát hiện thấy bất kỳ hành vi gây hại hoặc lạm dụng các lỗi hệ thống.

Tiền điện tử có nhiều rủi ro và chịu biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ đầu tư nào.

 

 

Bitget Team

9 tháng 11, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group