Trung tâm Thông báo

Mời Một Người Bạn để Chia Sẻ $10, Không Giới Hạn Phần Thưởng Tối Đa!

1_VN.png

Kính gửi người dùng Bitget,

Từ nay cho đến hết năm 2022, mời bạn bè của bạn trở thành người dùng Bitget Fiat để nhận về những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Chương Trình Giới Thiệu Bitget Fiat mời bạn tham gia để nhận $2/$5 với mỗi người bạn giới thiệu có sử dụng dịch vụ giao dịch P2P hoặc thông qua các Nhà Cung Cấp Thanh Toán Bên Thứ Ba của chúng tôi. Bên cạnh đó, người bạn kia sẽ nhận được $5 sau khi hoàn thành giao dịch của mình.

Điều đặc biệt nhất ở đây chính là việc không có giới hạn về số người bạn có thể mời. Giới thiệu được càng nhiều người, phần thưởng của bạn càng lớn!

VN.gif

Thời gian sự kiện: 17:00 ngày 10 tháng 11 - 17:00 ngày 31 tháng 12 (giờ Việt Nam)

Phần thưởng Điều kiện
Người giới thiệu Người dùng giới thiệu thành công bạn bè sử dụng các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Bên Thứ Ba sẽ nhận 5 USDT với mỗi giới thiệu. Người dùng giới thiệu thành công bạn bè sử dụng giao dịch P2P sẽ nhận 2 USDT với mỗi giới thiệu.
 • Hiện đang là người dùng Bitget Fiat. Nếu bạn chưa từng sử dụng giao dịch P2P hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Thanh Toán Bên Thứ Ba, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng này ngay bây giờ, trước khi giới thiệu người dùng trong thời gian chiến dịch, để đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Đã điền vào biểu mẫu với người bạn giới thiệu được.
Người được giới thiệu Những người được giới thiệu sẽ nhận 5 USDT khi hoàn thành một giao dịch mua thông qua P2P hoặc nhà cung cấp dịch vụ Thanh Toán Bên Thứ Ba.
 • Đã mua tiền điện tử thành công thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Thanh Toán Bên Thứ Ba của chúng tôi;
 • Hoặc mua tiền điện tử có giá trị tối thiểu 20 USDT thông qua giao dịch P2P

>>> Thanh Toán Bên Thứ Ba

Đăng nhập vào Bitget > Chọn “Mua Crypto" > Chọn “Thanh Toán Bên Thứ Ba” > Chọn tiền fiat của bạn (EUR, USD,...)

Lưu ý: Bạn sẽ được miễn phí Cổng Thanh Toán nếu mua tiền điện tử qua Simplex. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây.

>>> Giao Dịch P2P

Đăng nhập vào Bitget > Chọn "Mua Crypto" > Chọn "Giao Dịch P2P" > Chọn thị trường của bạn

Điều khoản và Điều kiện:

 1. Người giới thiệu nên mời những người bạn chưa từng giao dịch tại Bitget P2P hoặc thanh toán qua bên thứ ba trước đây. không giới hạn về số người bạn có thể mời.
 2. Nếu người giới thiệu chưa từng giao dịch qua Bitget P2P hoặc thanh toán bên thứ ba trước đây, họ nên thực hiện giao dịch đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện.
 3. Để đủ điều kiện nhận thưởng, bạn của bạn phải mua tiền điện tử thành công thông qua bất kỳ nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba nào của Bitget hoặc mua tài sản trị giá tối thiểu 20 USDT trên Bitget P2P.
 4. Người dùng phải điều vào biểu mẫu đăng ký để tham gia sự kiện này. Hãy đảm bảo người bạn điền UID của bạn vào mục giới thiệu trong biểu mẫu.
 5. Tất cả phần thưởng USDT sẽ được tính toán vào mỗi thứ Sáu và phân phối vào thứ Hai tuần sau cho những người dùng đủ điều kiện, ví dụ 7:00 thứ Sáu - 6:59 thứ Sáu tuần sau (giờ Việt Nam).
 6. Nếu người dùng mới tham gia vào các hoạt động khác của Bitget P2P hoặc Thanh Toán Bên Thứ Ba tại cùng thời điểm, mỗi giao dịch chỉ có thể nhận thưởng một lần
 7. Bitget có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu thực hiện các hành vi lừa đảo ngay lập tức.
 8. Bitget có quyền huỷ hoặc điều chỉnh ưu đãi và các quy tắc ưu đãi theo quyết định của riêng mình.

Bitget Team

10 tháng 11, 2022