left-back

Bitget Thông Báo Quỹ “Builders Fund” 5 Triệu USD

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Các sự kiện gần đây liên quan đến FTX đã có tác động lớn đến ngành công nghiệp tiền điện tử và các nền tảng giao dịch. Là một nhà xây dựng cộng đồng tiền điện tử, Bitget vui mừng thông báo quỹ “Builders Fund” trị giá 5 triệu USD nhằm giúp các đối tác và nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi sự cố FTX. Điều kiện cụ thể như sau:
 
  1. Bạn là đối tác có Tài khoản Affiliate trên FTX, hoặc
  1. Có tài sản lớn hơn 50.000 USDT hoặc khối lượng giao dịch hàng tháng lớn hơn 10 triệu USDT (bao gồm spot và futures) trên FTX trong vòng 30 ngày qua.
Nếu bạn đáp ứng một trong các điều kiện trên, vui lòng nhấp vào liên kết này và điền các thông tin liên quan. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.
 
 
Đội ngũ Bitget,
14 tháng 11, 2022
 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker:[email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group