left-back

$100 Mỗi Tuần cho Các Thương Nhân! Trên Bitget P2P

690_360_VN.jpg

Bitgetters thân mến:

Mời người dùng và nhận đến $100 mỗi tuần!

Phần thưởng hàng tuần: Mỗi Thứ Ba!

Làm thế nào để tôi nhận $100 mỗi tuần?

  1. Bạn đang là thương nhân trên các sàn giao dịch khác ngoài Bitget? Nếu vậy, bạn có thể kiếm đến $100 mỗi tuần.
  2. Chia sẻ ưu đãi của chúng tôi tại Quảng Cáo P2P của bạn trên các sàn giao dịch khác và mời người dùng đến Bitget. Với mỗi người dùng mời được, bạn sẽ nhận phần thưởng $2.
  3. Chia sẻ ưu đãi của chúng tôi tại quảng cáo P2P của bạn trên các sàn giao dịch khác để nhận $1 mỗi ngày.
  4. Chia sẻ nội dung sau đây trong quảng cáo của bạn với mã thương nhân đính kèm.

Nội dung:

Nhận Miễn Phí $4 tại Bitget P2P!

Mã Thương Nhân Của Tôi: (mã giới thiệu Bitget của bạn)

Bấm vào Liên Kết này: https://www.bitget.com/vi/support/articles/12330707921689

Thí dụ:

20221111-153031.jpeg

Điều khoản và Điều kiện

  1. Phần thưởng của bạn sẽ được phân phối vào mỗi thứ Ba hàng tuần.
  2. Nếu không mời được người dùng nào sau khi đăng nội dung này trên quảng cáo của mình trong 10 ngày, bạn sẽ không nhận được phần thưởng $1 nữa.
  3. Bạn cũng có thể nhận thêm $25 mỗi tuần khi làm thương nhân trên Bitget P2P. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm

Tận Hưởng 0% Phí Giao Dịch Spot Trên BitGet Ngay!!! Tham gia giao dịch Spot không mất phí

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua Telegram @bitgetp2ppay nếu có bất kỳ thắc mắc gì về đăng ký Thương Nhân hoặc gửi email đến [email protected].

Đăng nhập vào Bitget > Chọn "Mua Crypto" > Chọn "Giao Dịch P2P" > Chọn thị trường của bạn

Bấm vào [đây] để bắt đầu giao dịch P2P!

Điều khoản và Điều kiện:

  1. Những người tham gia có liên quan đến thao túng khối lượng hoặc bất kỳ hành vi độc hại nào khác sẽ bị loại khỏi ưu đãi này;

  1. Bitget có quyền loại một thương nhân P2P hoặc người dùng nếu anh/cô ấy tham gia vào các hoạt động không phù hợp, lừa dối hoặc lạm dụng ưu đãi này (ví dụ như giao dịch rửa, giả mạo khối lượng, sử dụng nhiều tài khoản, thao túng thị trường,...);

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Việc bạn sử dụng các dịch vụ Bitget P2P và tất cả thông tin, nội dung khác (bao gồm của bên thứ ba) đã bao gồm hoặc có thể truy cập từ dịch vụ Bitget P2P là rủi ro của chính bạn. Bitget chỉ đơn giản là một nền tảng môi giới cho người mua và người bán, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại tài sản nào giữa đôi bên. Tất cả khoản thanh toán đều là cuối cùng sau khi hoàn thành trừ khi được yêu cầu khác bởi luật pháp. Nền tảng Bitget P2P không có quyền hay nghĩa vụ giải quyết bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ các giao dịch đã hoàn thành. Cả nền tảng Bitget P2P và thương nhân đều không phải chịu bất kỳ chi phí hay tổn thất tiềm tàng nào trong quá trình giao dịch trừ khi tổn thất của bạn là kết quả của hành vi lừa đảo, đưa thông tin sai của thương nhân.

Với các câu hỏi về P2P, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected] bất kỳ lúc nào.

Bitget Team

11 tháng 11, 2022