Trung tâm Thông báo

Dành riêng cho Việt Nam: Mời bạn bè đăng ký Bitget để chia sẻ 50,000 BGB và 35,000,000 SHIB!

690_360_____VN.jpg

Kính gửi người dùng Bitget,

Chúng tôi đang triển khai một sự kiện dành riêng cho người dùng Việt Nam. Hãy mời bạn bè của bạn đăng ký tài khoản Bitget để cùng chia sẻ quỹ thưởng 50,000 BGB35,000,000 SHIB!

Hãy nhấp vào nút dưới đây để đăng ký tham gia sự kiện.

image2.gif

Thời gian sự kiện: 00:00, 17/11/2022 - 23:59, 23/11/2022 (Giờ VN)

Sự kiện 1: Mời bạn bè đăng ký tài khoản Bitget để có thể nhận 50 BGB

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể nhận được 50 BGB khi mỗi người bạn mời qua [liên kết/mã giới thiệu] của bạn đăng ký tài khoản Bitget, hoàn thành KYC và các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Khi bạn bè của bạn lần đầu nạp bất kỳ số tiền nào vào tài khoản, cả hai bạn đều có thể nhận được 20 BGB

[Nạp tiền]

Nhiệm vụ 2: Khi bạn bè của bạn lần đầu hoàn thành bất kỳ giao dịch Spot nào, cả hai bạn đều có thể nhận được 30 BGB

[Giao dịch]

Sự kiện 2: 50 BGB dành riêng cho người dùng mới

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi bạn là người dùng mới đăng ký tài khoản Bitget, hoàn thành KYC và các nhiệm vụ sau, bạn có thể nhận được 50 BGB:

Nhiệm vụ 1: Khi bạn lần đầu nạp bất kỳ số tiền nào vào tài khoản, bạn có thể nhận được 20 BGB

[Nạp tiền]

Nhiệm vụ 2: Khi bạn lần đầu hoàn thành bất kỳ giao dịch Spot nào, bạn có thể nhận được 30 BGB

[Giao dịch]

Sự kiện 3: Rút thăm người dùng may mắn để chia sẻ 35,000,000 SHIB

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi bạn mời được 5 người bạn trở lên mỗi ngày, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ 35,000,000 SHIB. Bạn càng mời được nhiều người thì bạn càng có nhiều cơ hội.

Nếu bạn chưa tham gia cộng đồng chính thức của Bitget, vui lòng nhấp vào liên kết sau để tham gia:https://t.me/bitgetvnofficial

[Mời bạn bè ngay]

Chú ý:

 1. Bạn chỉ có thể tham gia sự kiện Rút thăm người dùng may mắn khi năm người bạn mời hoàn thành [Nhiệm vụ 1].
 2. Bitget sẽ chọn ra 5 người dùng may mắn mỗi ngày và danh sách người dùng may mắn sẽ được công bố trong cộng đồng chính thức vào ngày hôm sau. Bạn sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

Lưu ý:

 1. Sự kiện này chỉ dành cho người dùng Việt Nam.
 2. Tất cả người dùng phải nhấp vào [Đăng ký sự kiện ngay] để đăng ký tham gia sự kiện và nhận phần thưởng sau khi hoàn thành KYC.
 3. Tổng phần thưởng của Sự kiện 1 là 30,000 BGB. Không có giới hạn về số lượng người được mời và bạn càng mời nhiều bạn bè, bạn càng được thưởng nhiều.
 4. Tổng phần thưởng của Sự kiện 2 là 20,000 BGB. Phần thưởng sẽ chỉ dành cho những người nhanh nhất.
 5. Tổng phần thưởng của Sự kiện 3 là 35,000,000 SHIB. Bạn sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, bạn sẽ bị loại. Bitget có quyền quyết định cuối cùng đối với danh sách người dùng may mắn.
 6. Những người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
 7. Bạn không thể đồng thời nhận phần thưởng của sự kiện này với phần thưởng của sự kiện khác. Nếu bạn tham gia cả hai sự kiện, phần thưởng sẽ do người quản lý quyết định và phân phát.
 8. Bitget có quyền loại bỏ những người dùng được coi là sử dụng nhiều tài khoản hoặc thao túng thị trường.
 9. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện. Bitget có quyền hủy tài khoản và tài sản của người dùng nếu phát hiện có bất kỳ hành vi độc hại hoặc khai thác lỗ hổng nền tảng nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tiền điện tử có nhiều rủi ro và chịu biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ đầu tư nào.Bitget Team

16 tháng 11, 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group