left-back

[Quan Trọng] Bitget Thông Báo Điều Chỉnh Khoảng Mở Vị Thế đối với các Nhà Giao Dịch One-Click Copy Trade

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Nhằm tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và công bằng cũng như bảo vệ trải nghiệm của người dùng khi sử dụng One-Click Copy Trade, Bitget sẽ bắt đầu điều chỉnh khoảng mở vị thế của nhà giao dịch từ ngày 11 tháng 11 năm 2022. Mở vị thế bao gồm nhưng không giới hạn ở mở vị thế bằng API hoặc mở thủ công. Việc đóng vị thế sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu mở vị thế quá thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn nên thử lại sau!

 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn trong tương lai!

 

 

Bitget Team

11 tháng 11, 2022

 

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker:[email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group