left-back

[Quan Trọng] Trung Tâm Chiến Lược Bitget Chính Thức Ra Mắt!

VN690_360_announcement.jpg

 

Kính gửi người dùng Bitget:

 

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo Trung Tâm Chiến Lược Bitget hiện đã mở! Đây là nơi cung cấp các dịch vụ như bot chiến lược miễn phí, giao dịch chiến lược và đăng ký nhà chiến lược. Người dùng có thể đăng các chiến lược lên Trung Tâm Chiến Lược để những người khác sao chép chúng chỉ với một lần bấm, hoặc sao chép các chiến lược hàng đầu của nhà chiến lược trong thời gian đăng ký còn hiệu lực.

 

Tham gia Trung Tâm Chiến Lược Bitget để đăng các chiến lược giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận từ việc bán chúng!

Truy cập Trung Tâm Chiến Lược: https://www.bitget.com/en/strategy-trading/square

 

Các Lợi Thế của Trung Tâm Chiến Lược Bitget

Đơn giản: Người dùng có thể mua chiến lược hoặc đăng ký các nhà chiến lược, hoàn thành giao dịch bằng cách sao chép các thông số chiến lược chỉ với một lần bấm.

Bot chiến lược miễn phí: Người dùng có thể tạo chiến lược của riêng mình và sao chép các chiến lược mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào.

Lợi nhuận từ bán chiến lược: Mọi người đều có thể trở thành nhà chiến lược, đăng và bán các chiến lược để kiếm thêm lợi nhuận.

 

Lưu ý:

Trung Tâm Chiến Lược Bitget là một sản phẩm hỗ trợ người dùng chia sẻ chiến lược của họ, tạo mới hoặc sao chép từ người khác để hoàn thành giao dịch. Tài sản của bạn sẽ chịu rủi ro nhất định.

Khi giao dịch các chiến lược, người dùng sẽ phải trả phí giao dịch dựa trên tiêu chuẩn tỷ lệ cấp vốn của tài khoản.

Bạn cũng có thể chia sẻ những phân tích giao dịch của mình tại Bitget Insights, thu hút thêm người theo dõi và kiếm lợi nhuận từ giao dịch sao chép.

 

Tham khảo

Trung Tâm Chiến Lược Bitget là gì?

Hướng Dẫn Người Dùng

Hướng Dẫn Nhà Chiến Lược

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn trong tương lai!

 

 

Bitget Team

9 Tháng 11, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group