left-back

Mua Tokens và Tận hưởng 32% APR tại Phần Thưởng Tiết Kiệm!

______VN__690X360____3.png

 

Kính gửi người dùng Bitget,

 

‌Bạn có muốn tiết kiệm với APR 32%?

 

Từ 17:00 ngày 3 tháng 11(giờ Việt Nam đến 6:59 ngày 11 tháng 11 (giờ Việt Nam), nhận phần thưởng này khi bạn hoàn thành giao dịch fiat ít nhất 50 USDT (hoặc số tiền nội tệ tương đương của bạn) bằng Bitget P2P hoặc bất kỳ kênh nào của bên thứ ba (Banxa, Simplex, Mercuryo, v.v.)!

 

VN.gif

 

  Các kênh P2P và bên thứ ba
‌Yêu cầu Mua ít nhất 50 USDT hoặc số tiền nội tệ tương đương của bạn trong một giao dịch từ Bitget P2P hoặc Kênh bên thứ ba và dùng USDT của chúng tôi sản phẩm tiết kiệm trong ít nhất bảy ngày để tận hưởng khoản tiết kiệm tới 12% APR!

Phần thưởng thêm

(0 đến 1000 USDT)

20% APR cho bảy ngày. Phần thưởng thêm được tính dựa trên số tiền tiết kiệm, giới hạn ở mức 1000 USDT.

 

Ưu đãi P2P và Tiết kiệm: Mua và tiết kiệm để tận hưởng APR lên đến 32% 

Mua ít nhất 50 USDT trong một giao dịch P2P và sử dụng sản phẩm tiết kiệm USDT của chúng tôi trong ít nhất bảy ngày để hưởng 12% APR.

 

Ưu đãi Tiết kiệm và Kênh bên thứ ba: Mua và tiết kiệm để tận hưởng khoản tiết kiệm lên đến 32% APR

Mua ít nhất 50 USDT bằng kênh của bên thứ ba và sử dụng sản phẩm tiết kiệm USDT của chúng tôi trong ít nhất bảy ngày để hưởng 12%. 

 

‌Điều khoản và Điều kiện:

  1. Tất cả người dùng phải xác minh tài khoản của họ để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Tất cả phần thưởng USDT bổ sung sẽ được phân phối vào tài khoản người dùng trong vòng 14 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.
  3. Người dùng phải điền thông tin vào phiếu đăng ký để tham gia chương trình này.
  4. Tất cả khoản đăng ký tiết kiệm đều phải ít nhất trong bảy ngày.
  5. Giới hạn tiết kiệm tối đa cho người dùng là 1000 USDT.
  6. Bitget có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận ngay lập tức.
  7. Bitget có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi chương trình khuyến mãi hoặc các quy tắc theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

 

Bitget Team

3 tháng 11, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group