left-back

Phiếu giảm giá Bitget

Thân gửi Bitgetters,

Dưới đây là phần giới thiệu về phiếu giảm giá Bitget.

1. Về phiếu giảm giá

(1) Mỗi ​​phiếu giảm giá chứa một số tiền hợp lệ.

(2) Bạn có thể nhận hoặc tìm kiếm phiếu giảm giá trong [Trung tâm phần thưởng] hoặc [Tài sản].

2. Làm thế nào để bạn tìm kiếm và nhận phiếu giảm giá?

(1) Bạn có thể kiểm tra phiếu giảm giá thông qua các cách sau:

[Trang web]

Cách 1: Tổng quan ở góc trên bên trái của trang web chính thức của Bitget → Trung tâm phần thưởng → Phần thưởng của tôi

Cách 2: Tài sản ở góc trên bên phải trang web chính thức của Bitget → Tài sản → Phiếu giảm giá

[Ứng dụng]

Cách 1: Hồ sơ người dùng ở góc trên bên trái của trang đầu → Trung tâm phần thưởng → Phần thưởng của tôi

Cách 2: Tài sản → Tiền thưởng giao dịch → Phiếu giảm giá

(2) Sau khi bạn nhận phiếu giảm giá thành công, bạn có thể sử dụng trực tiếp mà không cần chuyển chúng đi đâu cả.

3. Quy định sử dụng phiếu giảm giá

(1) Phiếu giảm giá chỉ có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch spot và futures.

4. Điều kiện sử dụng phiếu giảm giá

(1) Nếu người dùng có cả tiền thưởng giao dịch và phiếu giảm giá, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng phiếu giảm giá để thanh toán phí giao dịch.

(2) Vui lòng nhận phiếu giảm giá trong thời gian hợp lệ, nếu không các phiếu giảm giá có thể hết hạn.

(3) Sau khi nhận, vui lòng sử dụng phiếu giảm giá trong thời gian hợp lệ hoặc phiếu giảm giá có thể hết hạn.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

(1) Bitget có quyền xử lý các tài khoản có hành vi gây hại và thu hồi các khoản tổn thất.

(2) Bitget có quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc và điều kiện sử dụng phiếu giảm giá.

Bitget Team