left-back

[Quan Trọng] Thông báo: Bổ sung cặp giao dịch LUNCUSDT vào One-Click Copy Trade

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng One-Click Copy Trade, Bitget đã thêm cặp giao dịch LUNCUSDT vào ngày 19 tháng 9 năm 2022 theo múi giờ Singapore. Bấm vào liên kết để bắt đầu giao dịch: https://www.bitget.com/copytrading

 

Chúng tôi rất cảm kích tình cảm của bạn dành cho Bitget, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn trong tương lai!

 

 

Bitget Team

19 tháng 9, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group