left-back

Chia Sẻ 200 Triệu SHIB trong Thời Gian Giới Hạn!

mceclip1.jpg

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Để cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của bạn, Bitget sẽ tổ chức một sự kiện với tên gọi “Chia Sẻ 200 Triệu SHIB trong Thời Gian Giới Hạn!”!

Mua ròng bất cứ đồng tiền điện tử nào trong thời gian diễn ra sự kiện và bạn sẽ có cơ hội chia sẻ giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. 

Trước tiên, bấm vào đây để đăng ký sự kiện!

 

VN.gif

 

???? Thời gian sự kiện: 19:00 ngày 8 tháng 9 - 19:00 ngày 15 tháng 9 (giờ Việt Nam)

 

???? Đối Với Những Người Mua SHIB Hàng Đầu

Đăng ký sự kiện và mua ròng một số tiền nhất định trong thời gian sự kiện. 500 người dùng hàng đầu tính theo số tiền mua ròng sẽ nhận được những phần thưởng sau đây:

Thứ Hạng

Quỹ Thưởng

Cách Chia Sẻ Giải Thưởng

1-100

100,000,000 SHIB

Phần thưởng cá nhân = số tiền mua ròng hợp lệ của người đó / tổng số tiền mua ròng hợp lệ của tất cả người tham gia * Tổng phần thưởng 

101-300

50,000,000 SHIB

301-500

30,000,000 SHIB

*Mua Ròng = Tổng Mua - Tổng Bán

 

⭐️ Đối Với Những Người Tham Gia

Sau sự kiện, chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 300 người từ danh sách những người đã mua ròng nhưng không được xếp hạng để chia sẻ giải thưởng 20,000,000 SHIB

 

???? Lưu ý: Bắt đầu từ 10:00 ngày 6 tháng 9 (giờ Việt Nam), giao dịch Giao ngay trên Bitget hoàn toàn không mất phí. Sự kiện sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo thêm. 

 

Điều khoản & Điều kiện

  1. Bạn phải đăng ký sự kiện để nhận thưởng. Bấm vào đây để đăng ký.
  2. Mua Ròng = Tổng Mua - Tổng Bán. Chỉ dữ liệu tạo ra trong thời gian sự kiện mới được tính.
  3. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. 
  4. Bitget có quyền loại người dùng thực hiện giao dịch rửa, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp cũng như các giao dịch có biểu hiện tự trục lợi hoặc thao túng thị trường.
  5. Những người dùng tham gia với cùng địa chỉ IP sẽ được tính là không hợp lệ.
  6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi, chỉnh sửa hay hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. 


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và biến động cực lớn mặc dù tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.

 

Bitget Team

8 tháng 9, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group