Trung tâm Thông báo

ETH 2.0! Nạp & Giao Dịch Để Chia Sẻ 3,000 ETHW!

Kính gửi người dùng Bitget,

690-360____8.png

Để kỷ niệm sự kiện hợp nhất ETH 2.0 sắp diễn ra, chúng tôi sẽ ra mắt một chiến dịch với tên gọi “Nạp + Giao Dịch Để Chia Sẻ Giải Thưởng 3,000 ETHW”.

Thời gian chiến dịch: 9:00 ngày 8 tháng 9 - 9:00 ngày 14 tháng 9 (giờ Việt Nam)

VN-Register_Now.jpg

Sự kiện 1: Nạp ETH và Chia Sẻ Giải Thưởng 1,000 ETHW

Trong thời gian chiến dịch, người dùng nạp thành công trên chuỗi (on-chain) ETH vào Bitget, thông qua giao dịch P2P hoặc thanh toán bên thứ ba sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng trị giá 1,000 ETHW tỷ lệ với số tiền nạp ròng của họ (nạp - rút). Bạn nạp càng nhiều, phần thưởng nhận được càng lớn!

Cách tính toán phần thưởng:

% nạp ròng của bạn = Số tiền nạp ròng của bạn / Tổng nạp ròng của những người tham gia * 100%

Phần thưởng = % nạp ròng của bạn * 1,000 ETHW

Ví dụ: Trong thời gian chiến dịch, Alfred nạp ròng tổng cộng là 5 ETH, và tổng nạp ròng của những người tham gia là 1,000 ETHW, vậy Alfred sẽ nhận được phần thưởng là

5 / 1000 * 1000= 5 ETHW.

Sự kiện 2: Giao dịch ETH và Chia sẻ giải thưởng 2,000 ETHW

Điều kiện tham gia: Chỉ áp dụng cho những nhà giao dịch lần đầu trên thị trường Giao ngay

Người dùng với khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 0.05 ETH sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng trị giá 2,000 ETHW. Phần thưởng được giới hạn cho 5,000 nhà giao dịch hàng đầu, phần thưởng của mỗi người sẽ tỷ lệ với số tiền giao dịch cá nhân của họ trong suốt sự kiện.

Cách tính toán phần thưởng:

% khối lượng giao dịch của bạn = Khối lượng giao dịch của bạn / Tổng khối lượng giao dịch của những người tham gia * 100%

Phần thưởng = % khối lượng giao dịch của bạn * 2,000 ETHW

Ví dụ: Trong thời gian chiến dịch, khối lượng giao dịch của Michelle là 5 ETH và tổng khối lượng giao dịch của những người tham gia là 1,000 ETH, phần thưởng của Michelle sẽ là

5 / 1000 * 2000= 10 ETHW.

Chiến dịch liên quan: Kỷ Niệm Hợp Nhất ETH — Chia Sẻ 5000 ETHW và Airdrop tới 10X

Điều khoản Điều kiện:

  1. Người dùng là tổ chức hoặc market maker không được tham gia chiến dịch;
  2. Khối lượng giao dịch Giao ngay ETH sẽ được bao gồm trong khối lượng giao dịch của sự kiện;
  3. Trong suốt chiến dịch, chỉ tiền nạp và khối lượng giao dịch trong tài khoản Giao ngay mới được sử dụng để tính toán phần thưởng;
  4. Các phần thưởng ở trên có thể tích lũy. Phần thưởng được phân phối trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi ETH fork hoàn tất;
  5. Nạp ròng = Số ETH nạp vào - Số ETH rút ra trong thời gian chiến dịch;
  6. Khối lượng giao dịch = khối lượng mua - khối lượng bán của ETH trong thời gian chiến dịch;
  7. Bitget có quyền loại người dùng khỏi việc tham gia các hoạt động nếu phát hiện có các hành vi gian lận, độc hại trong thời gian diễn ra chiến dịch như giao dịch rửa, nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP,...;
  8. Bitget có quyền giải thích về chiến dịch và xử lý các hành vi không trung thực của người tham gia.

Bitget Team

8 tháng 9, 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group