Trung tâm Thông báo

Bitget Copy Trading Carnival: Nhận Đến $400,000 Tiền Thưởng!

VN.png

Kính gửi người dùng Bitget,

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về một ưu đãi độc quyền giới hạn dành cho toàn thể người dùng Bitget! Tham gia Bitget Copy Trade và chia sẻ tiền thưởng trị giá $400,000!

Thời gian chiến dịch: 17:00 ngày 7 tháng 9 - 17:00 ngày 14 tháng 9 (giờ Việt Nam)

Chiến dịch 1: Trải nghiệm Copy Trade và chia sẻ Tiền Thưởng $10,000

Người dùng sử dụng Copy Trade lần đầu với tư cách người theo dõi sẽ nhận $10 USDT mỗi người! Phần thưởng giới hạn cho 1,000 người dùng đầu tiên. Ai đến trước được phục vụ trước!

[Cách để chọn một nhà giao dịch Copy Trade tốt]

Chiến dịch 2: Mời Bạn bè và Chia Sẻ $300,000

Trong thời gian chiến dịch, mời bạn bè tham gia làm người theo dõi và hoàn thành giao dịch Copy Trade để chia sẻ phần thưởng. Nếu mời bạn bè tham gia Copy Trade với tư cách người theo dõi thành công, bạn có thể chia sẻ các nhóm thưởng như bên dưới, tỷ lệ với khối lượng giao dịch của bạn bè bạn.

Số bạn đã mời tối thiểu

Nhóm Thưởng

1 $50,000
3 $100,000
5 $150,000

* Xin lưu ý người dùng chỉ có thể tham gia một nhóm thưởng.

Mời được càng nhiều, phần thưởng của bạn càng lớn! Mời bạn bè tham gia Bitget ngay: [https://www.bitget.com/en/referral]

[Cách để chọn một nhà giao dịch Copy Trade tốt]

Chiến dịch 3: Mời Nhà Giao Dịch và Chia Sẻ $100,000

Trong thời gian chiến dịch, bạn sẽ nhận được 50 USDT khi giới thiệu thành công một nhà giao dịch đủ điều kiện. Chất lượng nhà giao dịch được bạn giới thiệu càng cao, phần thưởng của bạn càng lớn! Phần thưởng được giới hạn cho 2,000 người dùng đầu tiên. Ai đến trước được phục vụ trước.

Để trở thành một nhà giao dịch đủ điều kiện, người được bạn giới thiệu cần phải:

  1. Có tỷ lệ thắng tối thiểu là 60%, và đạt được mức PnL lớn hơn 60% trong thời gian diễn ra sự kiện
  2. Mở và đóng ít nhất 7 vị thế trong thời gian diễn ra sự kiện.

Đăng ký làm nhà giao dịch Copy Trade ngay: [https://www.bitget.com/en/copyTrade]

Thông tin hữu ích:

Giới Thiệu Bitget Copy Trade:

Bài viết: [https://www.bitget.com/academy/en/article-details/The-Ultimate-Guide-to-Bitget-One-Click-Copy-Trade]

Video:

[Tham Gia Ngay]

Điều khoản Điều kiện:

  1. Người dùng phải bấm vào nút “Tham Gia Ngay” để hoàn thành đăng ký;
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  3. Bất cứ hành vi độc hại nào như đăng ký nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng;
  4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi, chỉnh sửa hay hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước.

Bitget Team

7 tháng 9, 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group